News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

ท่าอากาศยานเชียงใหม่จัดวางมาตรการเข้ม ป้องกัน โควิด 19

   ผอ.ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ยืนยัน มาตรการป้องกันโควิด 19 ของท่าอากาศยานเชียงใหม่ มีมาตรฐาน บูรณาการทุกหน่วยคัดกรองผู้โดยสารอย่างเข้มข้น 

 นายอมรรักษ์ ชุมสาย ณ อยุธยา ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ กล่าวว่า ท่าอากาศยานเชียงใหม่วางมาตรการณ์ป้องกันโรคไวรัสโคโรนา หรือ โควิด-19 อย่างเป็นระบบ โดยทำการตรวจสายการบินตั้งแต่ต้นปี 2563 และยกระดับความเข้มข้นขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันทำการตรวจเที่ยวบินของสายการบินจีนทุกเที่ยวบิน คัดกรองผู้โดยสารที่เดินทางมาจากจีนแผ่นดินใหญ่ รวมถึง ฮ่องกง มาเก๊า และไต้หวัน โดยร่วมกับด่านควบคุมโรค สาธารณสุขจังหวัด และแพทย์ของท่าอากาศยานเชียงใหม่ โดยกำหนดจุดตรวจที่บัสเกส หรือทางเข้าที่มาจากรถบัสในส่วนอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ซึ่งจะไม่ปะปนหรือเกี่ยวข้องกับผู้โดยสารที่จะเข้ามาทางสะพานเทียบเครื่องบิน ผู้โดยสารกลุ่มนี้จะถูกตรวจโดยเครื่องเทอร์โมสแกน ถ้าพบว่าอุณหภูมิเกินกว่าที่กำหนด จะทำการตรวจซ้ำในห้องคัดกรองซึ่งเป็นห้องที่มีมาตรฐาน ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคมเป็นต้นมา ได้คัดกรองผู้โดยสารและลูกเรือแล้ว 11,548 คน พบผู้โดยสารที่มีอาการเข้าข่ายต้องสงสัยจะติดเชื้อเพียง 1 คน ซึ่งจากการตรวจตามกระบวนการทางการแพทย์ ไม่พบการติดเชื้อแต่อย่างใด นอกจากนี้ ยังได้จัดเตรียมรถพยาบาลไว้พร้อม หากพบผู้ที่เข้านิยามของโรคนี้ จะสามารถส่งต่อโรงพยาบาลนครพิงค์ได้ทันที ขณะเดียวกันท่าอากาศยานเชียงใหม่ยังให้ความสำคัญกับสุขอนามัยของผู้ใช้บริการ โดยใช้แอลกอฮอล์เช็ดทำความสะอาดตามจุดต่างๆ ที่มีการใช้พื้นที่สัมผัสร่วมกัน เช่น ที่จับสายฉีดชำระ ที่กดชักโครก กลอนและลูกบิดประตู ก๊อกน้ำ ราวบันไดเลื่อน และรถเข็นกระเป๋า 

จากข้อมูลของตำรวจตรวจคนเข้าเมือง 2 ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 พบว่า  ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 10 กุมภาพันธ์ 2563 มีนักท่องเที่ยวชาวจีนเข้ามา 91,417 ราย และเดินทางกลับไป 101,445 ราย

เขียนเมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2563 02:51:21 น. (view: 70)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-213510
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100cmu@yahoo.com
FAX : 053-942710

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง