News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มช. พัฒนาแอปพลิเคชัน คัดกรองตนเองเบื้องต้น เพื่อประเมินความเสี่ยงที่จะติดเชื้อโรคโควิด-19

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ และกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข พัฒนาแอปพลิเคชัน คัดกรองตนเองเบื้องต้นเพื่อประเมินความเสี่ยงที่จะติดเชื้อโรคโควิด-19  เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข  และสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ได้ร่วมแถลงสถานการณ์ไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) พร้อมแนะนำแอปพลิเคชัน แบบคัดกรองตนเอง สำหรับผู้สงสัยที่จะติดเชื้อโรคโควิด-19 (เชื้อไวรัสไคโรน่า 2019) ได้ที่ http://sescimande.net/Self-Screening/  เวอร์ชั่น 1.0  (Version 1.0) พัฒนาโดยคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ และกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข  ภายใต้โครงการวิจัยการพัฒนาระบบริการเพื่อการดูแลภาวะฉุกเฉิน ด้านการแพทย์และสาธาณสุขอย่างครบวงจร สนับสนุนโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

ประชาชนทั่วไป ทั้งชาวไทย ชาวจีน และต่างชาติสามารถใช้แอปพลิเคชันแบบคัดกรองตนเอง สำหรับผู้สงสัยที่จะติดเชื้อโรคโควิด-19 (เชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019) ในการคัดกรองตนเองเบื้องต้น เพื่อประเมินความเสี่ยงที่จะติดเชื้อโรคโควิด-19 (เชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019) พร้อมคำแนะนำในการปฏิบัติตัวของแต่ละระดับความเสี่ยงทั้งนี้สามารถแชร์ต่อเพื่อใช้สำหรับประชาชนทั่วไป ทั้งชาวไทย ชาวจีน และต่างชาติในการคัดกรองตนเองเบื้องต้นเพื่อประเมินความเสี่ยงที่จะติดเชื้อโรคโควิด-19 (เชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019) และคำแนะนำในการปฏิบัติตัวของแต่ละระดับความเสี่ยงแบบคัดกรองตนเอง สำหรับผู้สงสัยที่จะติดเชื้อโรคโควิด-19 (เชื้อไวรัสโคโรนา 2019)

Coronavirus 2019 Self-Screening)

新型冠状病毒疑似感染者个人检疫表

ได้ที่ http://sescimande.net/Self-Screening/

เขียนเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2563 04:08:13 น. (view: 104)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-213510
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100cmu@yahoo.com
FAX : 053-942710

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง