News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

ท่าอากาศยานเชียงใหม่นำหัวหน้าแผนกกงสุลอเมริกาประจำจังหวัดเชียงใหม่ตรวจเยี่ยมมาตรการป้องกันไวรัสโควิด-19

 

14 ก.พ.63- นายกฤษฎา พุกะทรัพย์ รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ นำนายแดเนียล เจคอบส์-ณาน หัวหน้าแผนกกงสุล สถานกงสุลใหญ่แห่งสหรัฐอเมริกาประจำจังหวัดเชียงใหม่ เยี่ยมชมและสังเกตุการณ์มาตรการป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยมีทีมแพทย์จากท่าอากาศยานเชียงใหม่ และหัวหน้าด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศท่าอากาศยานเชียงใหม่ อธิบายกระบวนการคัดกรองผู้โดยสารที่เดินทางเข้ามายังจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งจากเครื่องเทอร์โมสแกน และการตรวจซ้ำรวมทั้งซักประวัติในกลุ่มที่มีไข้สูง ภายในห้องคัดกรองที่มีมาตรฐาน เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ชาวอเมริกันที่จะเดินทางมายังจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้จากข้อมูลพบว่าในปี 2562 มีชาวอเมริกันเดินทางเข้ามายังจังหวัดเชียงใหม่ ผ่านช่องทางท่าอากาศยานเชียงใหม่ ประมาณ 70,000 คน และในเดือนมกราคม 2563 หลังเกิดการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 มีชาวอเมริกัน เดินทางมายังท่าอากาศยานเชียงใหม่ ประมาณ 8,000 คน ซึ่งใกล้เคียงกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว

เขียนเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2563 10:34:45 น. (view: 53)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-213510
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100cmu@yahoo.com
FAX : 053-942710

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง