News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

นักประชาสัมพันธ์รุ่นเยาว์ โรงเรียนพหฤทัยเชียงใหม่ ศึกษาดูงานที่ FM100

วันอังคารที่ 29 มกราคม 2562 เวลา 13.30 น. นักเรียนในโครงการนักประชาสัมพันธ์รุ่นเยาว์ โรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่ จำนวน 30 คนและครูผู้ดูแล จำนวน 2 ท่าน เข้าศึกษาดูงาน ณ สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเป็นการฝึกทักษะ และประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ และการจัดทำรายการวิทยุ พร้อมทั้งเพิ่มพูนความรู้ด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชนแก่นักเรียน โดยมีนายวีรยุทธ์ จันทร์มหเสถียร หัวหน้าฝ่ายรายการและข่าว นำชมห้องสตูดิโอและห้องออกอากาศของสถานีฯ

เขียนเมื่อ 29 มกราคม 2562 15:17:55 น. (view: 130)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-213510
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100cmu@yahoo.com
FAX : 053-942710

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง