News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เตือนประชาชนดูแลสุขภาพและป้องกันผลกระทบจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM10, PM2.5 นายแพทย์วรัญญู จำนงประสาทพร รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ให้ความสำคัญกับมาตรการการดูแลสุขภาพประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากฝุ่นขนาดเล็ก PM2.5 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จึงขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ที่ตนเองอาศัยอยู่หรือพื้นที่ที่จะเดินทางไป จากเว็บไซต์ Air4Thai ของกรมควบคุมมลพิษ หรือ ThaiVisual หรือ www.cmuccdc.org ของศูนย์ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งจะรายงานปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM10 และ PM2.5 ในจังหวัดเชียงใหม่โดยเฉพาะ รวมทั้งได้ให้อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ร่วมกับภาคีเครือข่าย ลงพื้นที่สื่อสารแจ้งเตือน ให้ความรู้ สร้างความตระหนักแก่ประชาชน ป้องกันและดูแลสุขภาพ รวมถึงแนะนำการใส่หน้ากากอนามัยที่ถูกต้อง 

 จากรายงานสถานการณ์ปริมาณฝุ่นละอองขนาด 10 ไมครอน (PM10) ของจังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562  ณ จุดวัด ที่ต.ศรีภูมิ อ.เมือง วัดได้ 34 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ที่ต.ช้างเผือก อ.เมือง วัดได้ 44 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ที่ต.สุเทพ อ.เมือง วัดได้ 28 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร และที่ ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม วัดได้ 51 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ส่วนค่าฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) โดยทั่วไปยังอยู่ในระดับดีมาก-ดี (สีฟ้าและสีเขียว) ยกเว้นในพื้นที่ อ.สารภี วัดได้ 44.35 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร อ.สะเมิง วัดได้ 44.18 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร อ.ฮอด วัดได้ 42.22 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร และอ.สันกำแพง วัดได้ 39.15ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร อยู่ในระดับปานกลาง (สีเหลือง) ซึ่งยังไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพในคนปกติ (ข้อมูลจาก www.air4thai.pcd.go.th และ www.cmuccdc.org)

 ด้วยความห่วงใยในสุขภาพของประชาชน ขอแนะนำให้ประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง ประกอบด้วยผู้สูงอายุ เด็กเล็ก หญิงตั้งครรภ์ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ดูแลสุขภาพด้วย 5 มาตรการ “หลีก ปิด ใช้ เลี่ยง ลด” คือ  หลีกการสัมผัสฝุ่นละออง โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ผู้สูงอายุ หญิงตั้งครรภ์ เด็กเล็ก ผู้ที่มีโรคหอบหืด โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรคหัวใจและหลอดเลือด 2.) ปิดประตู หน้าต่างให้มิดชิด ป้องกันฝุ่นละออง ทำความสะอาดบ้านทุกวัน 3.) ใช้หน้ากากป้องกันฝุ่น หรือใช้ผ้าชุบน้ำบิดหมาดป้องกันฝุ่น 4.) เลี่ยงการออกกำลังกายหรือทำงานกลางแจ้งเป็นเวลานาน 5.) ลดการใช้รถยนต์และการเผาขยะ ทั้งนี้จะต้องระมัดระวัง และควรสังเกตอาการตนเอง ผู้ที่ต้องรับประทานยาควบคุมอาการประจำต้องรับประทานให้ต่อเนื่อง จัดเตรียมยาที่จำเป็นไว้ให้พร้อม หากมีอาการผิดปกติให้รีบไปพบแพทย์ หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่สถานบริการสาธารณสุขทุกแห่งใกล้บ้านท่าน หรือ กลุ่มงานอนามัยและสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ โทร 053-211048 ต่อ 124

เขียนเมื่อ 05 กุมภาพันธ์ 2562 15:09:14 น. (view: 167)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-213510
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100cmu@yahoo.com
FAX : 053-942710

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง