News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

รายงานจุด Hotspot ของจังหวัดเชียงใหมรอบเช้าวันนี้

จากรายงานจุด Hotspot ของจังหวัดเชียงใหมรอบเช้าวันนี้ พบจุดความร้อน จำนวน 230 จุด โดยพบในพื้นที่ป่าสงวน 78 จุด ป่าอนุรักษ์ 149 จุด ชุมชนและอื่นๆ 2 จุด  ทั้งนี้ในพื้นที่อำเภอพร้าว เกิดจุด hotspot จำนวน 44 จุด อยู่ในโดยเฉพาะพื้นที่ตำบลแม่แวน 19 จุด ศูนย์​สั่งการอำเภอพร้าวขอรับการ สนับสนุน เฮลิคอปเตอร์ใช้งานทั่วไป แบบ 17 หรือ   MI 17 ของกองทัพบกเข้าดับในพื้นที่ตำบลแม่แวน เนื่องจากบริเวณ ที่เกิดจุด hotspot เป็นหน้าผาและพื้นที่สูงชัน รวมทั้งมีเขื้อเพลิงหนาแน่น ยากต่อการเข้าดับของภาคพื้น 

        พันเอกกฤติ พันธะสา เลขานุการ กองกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า เปิดเผยว่า ในวันนี้ ศูนย์​สั่งการอำเภอพร้าว ได้ร้องขอการสนับสนุนอากาศยานทิ้งน้ำ เพื่อเข้าปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ของอำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีการตรวจพบจุดความร้อนในหลายตำบลของอำเภอพร้าว โดยเฉพาะที่ตำบลแม่ปั๋ง พบจุความร้อนบนหน้าผาและพื้นที่สูงชัน รวมถึงมีเชื้อเพลิงหนาแน่น ยากต่อการเข้าถึงจากทีมภาคพื้นดิน 

กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า จึงจัดส่งเฮลิคอปเตอร์ใช้งานทั่วไป แบบ 17 หรือ   MI 17 ออกปฏิบัติการบินทิ้งน้ำดับไฟป่าในพื้นที่อำเภอพร้าว  จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ การปฏิบัติการภารกิจขึ้นบินทิ้งน้ำดับไฟป่า จะมีการวางแผนร่วมกันจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกันในการแก้ไขปัญหาไฟป่า ฝุ่นควันในพื้นที่ 

  ขณะที่ เครื่องบิน BT - 67 กองทัพอากาศ ยังคงปฏิบัติภารกิจบินโปรยน้ำลดฝุ่นควันจำนวน 2 เที่ยวบิน  บริเวณคูเมืองเชียงใหม่ 2 เที่ยวบิน เพื่อโปรยน้ำลดปัญหาฝุ่นควันในตัวเมืองเชียงใหม่   

เขียนเมื่อ 22 มีนาคม 2563 03:01:02 น. (view: 25)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-213510
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100cmu@yahoo.com
FAX : 053-942710

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง