News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

ขนส่งเชียงใหม่ ตรวจเข้มมาตรการรับประชาชนที่กลับมาจากกทม.และ ปริมณฑล ย้ำผู้กลับภูมิลำเนาตั้งเเต่วันที่ 22 มีนาคม 2563 เป็นต้นไปควรแยกตัวเองให้ครบ 14 วัน23 มี.ค.63 - หลังจากที่มีการประกาศปิดสถานที่ต่างๆเป็นการชั่วคราว ทำให้มีประชาชนจำนวนมากทยอยเดินทางกลับบ้านต่างจังหวัด โดยเฉพาะผู้ที่ทำงานในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งได้มีการประกาศให้เป็นผู้เสี่ยงเช่นเดียวกับผู้ที่เดินทางมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงหรือแหล่งกักกันโรค ทั้งนี้เพื่อลดการแพร่เชื้อ ขอให้ผู้ที่เดินทางจากกรุงเทพฯ เเละปริมณฑลที่กลับภูมิลำเนาตั้งเเต่วันที่ 22 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป ควรแยกตัวเองให้ครบ 14 วัน ขณะที่บรรยากาศที่สถานีขนส่งอาเขตเช้านี้ มีประชาชนเดินทางเข้าเชียงใหม่จำนวนมาก 

นางวราภรณ์ วรพงศธร ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับกองงานสาธารณสุขเทศบาลนครเชียงใหม่คัดกรองผู้โดยสารทุกคนกลับมาจากกรุงเทพฯ และปริมณฑล  ที่สถานีอาเขต 2 และอาเขต 3    อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยกล่าวว่า ผู้โดยสารเที่ยวแรกเดินทางมาถึงตั้งแต่ 03.00 น. และทะยอยเข้ามาจนถึงช่วงสาย ประมาณกว่า 300 คน ทุกคนได้ผ่านการตรวจคัดกรองตามมาตรฐาน  และลงทะเบียนรายชื่อของผู้โดยสารเพื่อบันทึกเป็นข้อมูลในการติดตามตัว เพื่อส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ได้ขอความร่วมมือผู้เดินทางปฏิบัติตามคำแนะนำของทางราชการในการกักตัวเอง 14 วัน เพื่อลดการแพร่เชื้ออย่างเคร่งครัด

เขียนเมื่อ 23 มีนาคม 2563 01:00:06 น. (view: 22)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-213510
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100cmu@yahoo.com
FAX : 053-942710

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง