News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

ขอความร่วมมือสถานประกอบกิจการ เลื่อนวันหยุดตามประเพณีช่วงเทศกาลสงกรานต์  

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ขอความร่วมมือสถานประกอบกิจการ เลื่อนวันหยุดตามประเพณีในช่วงเทศกาลสงกรานต์ และการปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว พร้อมกำชับให้ปฏิบัติตามประกาศของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานอย่างเคร่งครัดนายจรัญ คุณยศยิ่ง สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ได้มีมติให้เลื่อนวันหยุดตามประเพณีในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 13-15 เมษายน 2563 ออกไปก่อน โดยไม่เป็นวันหยุดราชการและวันหยุดเอกชนปีนี้ โดยจะคืนวันหยุดให้ภายหลัง รวมทั้งมีมาตรการปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวนั้น สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่จึงขอความร่วมมือ ให้สถานประกอบกิจการปฏิบัติตามแนวทางเกี่ยวกับการเลื่อนวันหยุดตามประเพณีในช่วงเทศกาลสงกรานต์ และการปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ตามประกาศของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานอย่างเคร่งครัด เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 ไม่ให้แพร่ระบาดขยายไปในวงกว้าง หากมีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 1506 กด 3

เขียนเมื่อ 23 มีนาคม 2563 05:57:19 น. (view: 31)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-213510
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100cmu@yahoo.com
FAX : 053-942710

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง