News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

จ.เชียงใหม่ สร้างความมั่นใจให้ผู้โดยสาร เร่งฉีดพ่นฆ่าเชื้อรถโดยสาร และตั้งคัดกรองคนเข้าออก ป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19

 วันนี้ (23 มี.ค.63) เวลา 13.00 น. นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายธนา นวลปลอด หน.กลุ่มยุทธศาสตร์ รักษาราชการแทน หน.สนง.ปภ.จ.เชียงใหม่ นำเจ้าหน้าที่ของเทศบาลนครเชียงใหม่ ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคทั่วบริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารเชียงใหม่แห่งที่ 3 (อาเขต) เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยเจ้าหน้าที่ได้ทำการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ บริเวณที่นั่งรอรถผู้โดยสาร และช่องเก็บกระเป๋าของรถโดยสารประจำทาง โดยเฉพาะรถที่เข้ามาจากกรุงเทพฯ และปริมณฑล ทุกคันที่ผ่านเข้ามานอกจากนี้ ยังได้กำชับให้รถโดยสารทุกคัน มีการจัดเจ้าหน้าที่คอยบริการเจลล้างมือให้ผู้โดยสาร และตรวจคัดกรองผู้โดยสารในเบื้องต้น เพื่อเป็นการเฝ้าระวังผู้ที่เข้าข่ายต้องสงสัยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ไม่ให้มีการขึ้นไปแพร่กระจายให้กับผู้โดยสารคนอื่นๆ ตลอดจน เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่อีกด้วย  ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัด ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตั้งจุดคัดกรองเฝ้าระวังและป้องกันโรคในระดับอำเภอและหมู่บ้าน รวมทั้งให้จัดทำฐานข้อมูลผู้โดยสารที่เดินทางกลับมาจากกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลทุกคน ในผู้ที่เดินทางผ่านท่าอากาศยานเชียงใหม่ รถโดยสาร และรถไฟ พร้อมแนะนำให้ผู้โดยสารเว้นระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัย และปฏิบัติตามคำแนะนำในการป้องกันการติดเชื้ออย่างเคร่งครัด เพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด-19

เขียนเมื่อ 23 มีนาคม 2563 06:22:36 น. (view: 38)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-213510
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100cmu@yahoo.com
FAX : 053-942710

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง