News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

ศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับภาคส่วนหน้า เตรียมจัดนิเทศงาน  9 จังหวัดภาคเหนือเพื่อรับฟังแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันของจังหวัด รวมทั้งหารือแนวทางการดำเนินงานในปี 62 หวังปรับแผนตามสถานการณ์ปัจจุบัน

พล.ต.เกษม   วังสุนทร ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับภาคส่วนหน้า เปิดเผยว่า ศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับภาคส่วนหน้า เตรียมจัดคณะออกนิเทศงานดานไฟป่าและหมอกควัน  9 จังหวัดภาคเหนือเพื่อรับฟังแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันของจังหวัด รวมทั้งหารือแนวทางการดำเนินงานในปี 62 ตลอดจนร่วมปรับปรุงพัฒนาแผนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันของแต่ละจังหวัด

 ทั้งนี้ที่ผ่านมาศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับภาคส่วนหน้าได้ประสานหน่วยทหารทุกจังหวัดดำเนินการฉีดละอองน้ำพร้อมฉีดน้ำล้างทำความสะอาดถนนโดยเฉพาะจุดเสี่ยงที่เกิดฝุ่นละอองในห้วงเวลา 05.00 และ 18.00 น.เพื่อลดประมาณฝุ่นละอองจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย ตลอดจนประสานกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเข้าตรวจสอบโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อขอความร่วมมือการตรวจสอบการบำบัดน้ำเสีย การปล่อยฝุ่นละอองในอากาศและการควบคุมมลพิษทางเสียง รวมทั้งการฉีดสเปรย์น้ำบริเวณรอบโรงงานเพื่อเป็นการลดปริมาณในอากาศอีกทางหนึ่ง ซึ่งทุกโรงงานได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

เขียนเมื่อ 06 กุมภาพันธ์ 2562 11:39:37 น. (view: 200)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-213510
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100cmu@yahoo.com
FAX : 053-942710

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง