News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

บสย.เชียงใหม่ จัดกิจกรรม “TCG Lanna Fun Run #1” เดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพนายดำริ ขวัญสุวรรณ ผู้จัดการอาวุโส สำนักงานเขตภาคเหนือตอนบน ฝ่ายกิจการสาขา 1     บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เปิดเผยว่า ได้จัดกิจกรรมเครือข่าย RM เพื่อการค้ำประกัน เดินวิ่งเพื่อสุขภาพ “TCG Lanna Fun Run #1” ในวันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 ตั้งแต่เวลา 5.30-10.00 น. ณ กองพลทหารราบที่ 7 อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ท่ามกลางบรรยากาศยามเช้า ในพื้นที่ปิดที่สวยงามและปลอดภัย ซึ่งใช้เป็นพื้นที่สำหรับการฝึกหลักสูตรจู่โจม ระยะทาง 5.6 กิโลเมตร โดยการสนับสนุนจาก สสส. และ กองพลทหารราบที่ 7 โดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของสถาบันการเงินในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน จาก 18 สถาบันการเงิน และกลุ่มผู้รักสุขภาพ ร่วมกิจกรรมประมาณ 300 คน  

กิจกรรมสานสัมพันธ์เครือข่าย RM เพื่อการค้ำประกันเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ “TCG Lanna FunRun #1”             มีวัตถุประสงค์ 3 ประการคือ 1.เพื่อการส่งเสริมการออกกำลังกายโดยการเดิน-วิ่ง 2.เพื่อสานสัมพันธ์เครือข่ายผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ของสถาบันการเงินในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน  3.เพื่อสร้างการรับรู้ผลิตภัณฑ์และบริการของ บสย. ให้กับสถาบันการเงินในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน

สำหรับกิจกรรมนี้ได้รับการสนับสนุนจาก สสส. และ กองพลทหารราบที่ 7 ท่ามกลางบรรยากาศพื้นที่ปิดที่ปลอดภัยและสวยงาม เส้นทางการวิ่งผ่านพื้นที่สำหรับใช้การฝึกหลักสูตรจู่โจม ภายในกองพลทหารราบที่ 7 อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ระยะทางประมาณ 5.6 กิโลเมตร มีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ จาก 18 สถาบันการเงิน ประกอบด้วย ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่สินเชื่อศูนย์ธุรกิจ (RM) และเจ้าหน้าที่อำนวยสินเชื่อ (BO) กับเจ้าหน้าที่สำนักงานเขต บสย. ในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ประกอบด้วย เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง แพร่ น่าน พะเยา และ แม่ฮ่องสอน เข้าร่วมงานประมาณ 300 คน

เขียนเมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2562 09:33:32 น. (view: 117)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-213510
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100cmu@yahoo.com
FAX : 053-942710

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง