News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคเหนือที่ 1 (เชียงใหม่) นำสื่อมวลชนเยี่ยมชมกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI และติดตามภาพรวมการค้าการลงทุนชายแดนไทย-เมียนมา (ท่าขี้เหล็ก) 

 ในการจัดกิจกรรม “BOI เจียงใหม่-สื่อมวลชนสัมพันธ์” ซึ่งเป็นกิจกรรมประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจของหน่วยงาน BOI ตลอดจนผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและนโยบายการส่งเสริมการลงทุนใหม่ๆ เพื่อให้เป็นที่รับรู้ของสาธารณชนมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคเหนือที่ 1 (เชียงใหม่)ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากสื่อมวลชน จึงจัดโครงการ “BOI เจียงใหม่-สื่อมวลชนสัมพันธ์” ระหว่างวันที่ 7-8 ก.พ.2562 โดยนางสาวกนกพร โชติปาล ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคเหนือที่ 1 (เชียงใหม่) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ได้นำสื่อมวลชนเยี่ยมชมพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จ.เชียงราย และศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน (One Stop Service Center : OSS) เพื่อทราบความคืบหน้าของโครงการให้บริการของ OSS รวมถึงการเยี่ยมชมกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน จ.เชียงราย ทั้งนี้คณะได้เดินทางเข้าเยี่ยมชมกิจการโรงพยาบาล บริษัท ศรีบุรินทร์การแพทย์ จำกัด ผู้ดำเนินกิจการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ แม่สาย ที่ให้บริการทางการแพทย์ครบวงจร 24 ชั่วโมง ในพื้นที่ติดชายแดนประเทศเมียนมา  เปิดบริการเมื่อ 8 มีนาคม 2561 โดยน.พ.วิษณุ รังสีชัชวาล ผอ.รพ.เกษมราษฎร์แม่สาย ในเครือบริษัท ศรีบุรินทร์การแพทย์ จำกัดนำเยี่ยมชมส่วนต่างๆของโรงพยาบาล ซึ่งระบุว่าโรงพยาบาลเกษมราษฏร์ แม่สาย มีขนาด 30 เตียง มีแพทย์ประจำจำนวน 4 คนและมีแพทย์หมุนเวียนกับสาขาใหญ่คือโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ศรีบุรินทร์ ที่ตั้งอยู่ในเขต อ.เมืองเชียงราย รวม 11 คนรวมทั้งมีพยาบาลและพนักงานเจ้าหน้าที่รวมกันทั้งหมดประมาณ 50 คน จากสถิติพบว่ามีกลุ่มลูกค้าที่มาใช้บริการจากเมียนมา เข้าใช้บริการมากที่สุด รองลงมาเป็นคนพื้นที่ และกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยมีทีมแพทย์เฉพาะทางหลากสาขาและเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัยที่สามารถให้บริการและตรวจรักษาได้ครบถ้วน เช่น กุมารแพทย์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อ สูติ-นรีเวช แผนกฟอกไต เป็นต้น

อย่างไรก็ตามที่ผ่านมาพบว่ามีผู้ป่วยจากประเทศเมียนมาเดินทางไปใช้บริการมากกว่า 60% ของผู้ป่วยทั้งหมดที่ไปใช้บริการวันละประมาณ 180-200คน ขณะที่ผู้ป่วยหลายรายมีความจำเป็นต้องส่งตัวไปรับการรักษาต่อในเขต อ.เมืองเชียงราย ที่มีขนาด 300 เตียง แต่จำเป็นต้องมีเอกสารใบอนุญาตรองรับเนื่องจากชาวเมียนมาสามารถเข้ามาด้วยบัตรผ่านแดนชั่วคราวหรือบอเดอร์พาสได้ไกลแค่ประมาณ 5 กิโลเมตร ดังนั้นจึงได้สร้างเป็นโรงพยาบาลเพื่อให้สามารถรองรับได้ครบครันและจากจำนวนที่สร้างไว้เบื้องต้นแค่ 30 เตียงดังกล่าวอาจจะไม่เพียงพอจึงสามารถเพิ่มเติมได้ในอนาคต โดยทางบริษัทมีแผนจะขยายและจัดซื้อที่ดินข้างเคียงเพิมเติมได้ต่อไป

  จากนั้นคณะได้เดินทางเข้ารับฟังการบรรยายสรุปการค้าการลงทุนชายแดนไทย-เมียนมา (ท่าขี้เหล็ก) โดยนายกวินทร์ เขมกุลวานิช ผู้แทนนายด่านศุลกากรแม่สาย จังหวัดเชียงรายกล่าวว่าสำหรับด่านศุลกากรแม่สาย มีพื้นที่รับผิดชอบในจังหวัดเชียงราย 9 อำเภอ คือ อ.มือง แม่สาย แม่จัน แม่ฟ้าหลวง แม่ลาว แม่สรวย เวียงเชียงรุ้ง พญาเม็งราย และ อ.เวียงชัย และในพื้นที่ จังหวัดพะเยา 7 อำเภอ รวมทั้งท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย และในพื้นที่รับผิดชอบมีการเปิดจุดผ่อนปรนการค้าบริเวณชายแดน 4 จุด คือ จุดผ่อนปรนท่าบ้านสายลมจอย จุดผ่อนปรนเกาะทราย จุดผ่อนปรนบ้านปางห้า และจุดผ่อนปรนท่าดินดำ แม่สาย โดยสถิติการนำเข้า-ส่งออก ด่าศุลกากรแม่สาย ปีงบประมาณ 2561 มีมูลค่าการนำเข้า 297,964,306.98 บาท มูลค่าการส่งออก 9,578,763,853.09 ล้านบาท มีมูลค่าการค้า รวม 9,876,728,160.07 บาท (ฐานข้อมูลกรมศุลกากร เมื่อ 27 ตุลาคม 2561)

เขียนเมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2562 09:36:00 น. (view: 199)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-213510
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100cmu@yahoo.com
FAX : 053-942710

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง