News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

กกต.เชียงใหม่จัดกิจกรรมเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ดึงผู้สมัครผู้ติดตามทั้ง 9 เขตกว่า 500 คนลงนามหาเสียงเชิงสร้างสรรค์ พร้อมแจงระเบียบกติกาที่เข้มงวด

เชียงใหม่ 12 ก.พ -ที่โรงแรมดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดกิจกรรมเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยให้ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. ทั้ง 310 คนพร้อมด้วยผู้ติดตามมาลงนามร่วมกันเพื่อทำกิจกรรมการเลือกตั้งการหาเสียง เชิงสร้างสรรค์ ด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมโปร่งใส ภายใต้กฎหมายการเลือกตั้ง รวมถึงระเบียบกฏหมายที่เกี่ยวข้องอื่นๆที่ผู้สมัครจะต้องปฏิบัติให้ถูกต้อง ทั้งนี้กกต. ก็ได้ถือโอกาสชี้แจงแนวทางปฏิบัติและข้อกฎหมายให้กับบรรดาผู้สมัครได้ทราบไปพร้อมกัน ซึ่งมีบรรดาผู้สมัครและผู้ติดตามทั้ง 9 เขต มาร่วมกิจกรรมครั้งนี้กว่า 500 คนผอ. กกต.เชียงใหม่กล่าวด้วยว่า ตั้งแต่วันรับสมัครจนถึงปัจจุบันยังไม่มีเหตุร้องเรียนใดๆ นอกจากกรณีการทำลายป้ายหาเสียงพื้นที่เขต 3 อาจเป็นไปได้ว่า ผู้สมัครยังรอการรับรองคุณสมบัติที่ กกต.จะประกาศหลังตรวจสอบคุณสมบัติ ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์นี้และส่วนใหญ่ก็จะเน้นวิธีการหาเสียงโดยการลงพื้นที่ รวมทั้งช่องทางทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ โซเชียลต่างๆซึ่งก็จะต้องมีการแจ้งให้กกต. ทราบด้วย ซึ่งยอมรับว่าระเบียบกติกาการเลือกตั้งครั้งนี้ค่อนข้างจะละเอียดและเข้มงวดมาก ผู้สมัครหลายคนอาจมีความกังวลเรื่องของการกระทำผิด

เขียนเมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2562 10:06:41 น. (view: 161)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-213510
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100cmu@yahoo.com
FAX : 053-942710

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง