News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

ผู้ตรวจราชการพิเศษฯ ตรวจเยี่ยมโรงงานผลิตหน้ากากอนามัย ที่จังหวัดเชียงใหม่วันนี้ (13 พ.ค. 63) นายสมเกียรติ ธงศรี ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี รักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการผลิตและการกระจายหน้ากากอนามัย (Surgical Mask) ตามนโยบายของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ที่โรงงานของบริษัท ท็อปโฮมซัม จำกัด ตำบลหนองผึ้ง อำเภอสารภี และที่โรงงานของบริษัทไบโอเซฟ โปรดักส์ จำกัด ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง โดยมีนายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พาณิชย์จังหวัดอุตสาหกรรมจังหวัด สาธารณสุขจังหวัด ประชาสัมพันธ์จังหวัด และส่วนงานในพื้นที่ ที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้ด้วย ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี รักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี  กล่าวว่า การลงพื้นที่ในวันนี้ เพื่อตรวจเยี่ยมตามนโยบายของทางรัฐบาลที่จะให้มีหน่วยงานกลางเข้ามาดู และรับทราบถึงปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานเกี่ยวกับการผลิตหน้ากากอนามัย รวมถึงการบริหารจัดการต่าง ๆ ของโรงงานผลิตและส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเบื้องต้นพบว่าปัญหาหลักสำคัญในตอนนี้คือการขาดวัตถุดิบในการผลิต ซึ่งต้องนำเข้าจากต่างประเทศ และปัญหาต้นทุนการผลิตสูงกว่าเดิมหลายเท่า  โดยจะได้มีการนำปัญหาดังกล่าวเสนอกับทางรัฐบาลในการหาแนวทางแก้ไข เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป

เขียนเมื่อ 13 พฤษภาคม 2563 16:59:12 น. (view: 2999)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-942711-2
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100@cmu.ac.th
          fm100cmu@yahoo.com

LINE :  FM100CMU 

 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็นจากสาธารณะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน
https://forms.gle/e4E3rYTnv3LvxcxN8

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง