News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

จังหวัดเชียงใหม่จัดพิธีถวายเครื่องสักการะเสาอินทขิล หรือเสาหลักเมืองเชียงใหม่ ณ วัดเจดีย์หลวง วรวิหาร พร้อมขอความร่วมมือประชาชนงดการใส่ขันดอกในปีนี้ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19

 เย็นวันนี้ (18 พ.ค. 63) ที่ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีถวายเครื่องสักการะเสาอินทขิล หรือเสาหลักเมืองเชียงใหม่ โดยได้รับเมตตาจากพระกิตติวิมล รักษาการเจ้าอาวาสวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ สำหรับพิธีถวายเครื่องสักการะเสาอินทขิล นั้นจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยจะมีการทำพิธีสักการะบูชา “เสาอินทขิล” ตั้งแต่วันแรม 3 ค่ำ เดือน 8 เรียกว่า “วันเข้าอินทขิล” และจะมีไปจนถึงวันขึ้น 4 ค่ำ เดือน 9 ซึ่งเรียกว่า “วันออกอินทขิล” เป็นระยะเวลา 7 วัน ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันที่ 18 - 25 พฤษภาคม นี้ โดยมีความเชื่อว่า การบูชาเสาอินทขิลจะนำมาซึ่งความมั่นคง มั่งคั่ง ข้าวปลาอาหารอุดมสมบูรณ์ หรืออีกนัยหนึ่งคือเป็นการสร้างขวัญกำลังใจแก่ชาวบ้าน และเกษตรกรในการทำมาหาเลี้ยงชีพ และทำการเกษตร และเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต ส่วนประเพณีการใส่ขันดอกในปีนี้ทางวัดเจดีย์หลวง วรวิหาร ขอความร่วมมือประชาชนงดการใส่ขันดอก เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข  แต่ยังคงกิจกรรม ไหว้พระ เข้ามากราบไหว้เสาหลักเมืองได้ตามปกติ

เขียนเมื่อ 18 พฤษภาคม 2563 19:06:10 น. (view: 121)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-213510
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100cmu@yahoo.com
FAX : 053-942710

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง