News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

19 พฤษภาคม นี้ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ พร้อมเปิดสวนพฤกษศาสตร์ในสังกัดทั่วประเทศ เพิ่มมาตรการป้องกันอย่างเข้มข้น สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้เข้าใช้บริการ

นายรณรงค์  เส็งเอี่ยม  ผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ เปิดเผยว่า ตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป องค์การสวนพฤกษศาสตร์ พร้อมเปิดให้บริการเข้าชมสวนพฤกษศาสตร์ในสังกัดทั่วประเทศ 5 แห่ง ได้แก่ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จังหวัดเชียงใหม่ สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิษณุโลก ในพระราชดำริ สวนพฤกษศาสตร์ระยอง       สวนพฤกษศาสตร์ขอนแก่น และสวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย

โดยในระหว่างวันที่ 19 – 31 พฤษภาคม 2563 สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จังหวัดเชียงใหม่ จะเปิดให้เข้าชมสวนพฤกษศาสตร์ ฟรี โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมบัตรผ่านประตูและยานพาหนะ เพื่อให้ประชาชนได้เข้ามาสัมผัสคุณค่าความงดงามของพรรณไม้ไทย สูดอากาศบริสุทธิ์ พักผ่อนหย่อนใจท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงาม ร่มรื่น ในสวนสวยแห่งการเรียนรู้คู่ความเพลิดเพลิน คลายความวิตกกังวลหลังสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ มีความห่วงใยและใส่ใจต่อผู้เข้ามาใช้บริการ รวมทั้งบุคลากรของสวนพฤกษศาสตร์ฯ ที่ให้บริการ เพื่อมั่นใจได้ว่าทุกคนที่เข้าชมสวนจะมีความสุขและปลอดภัยด้วยมาตรการป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19         ตามมาตรการของรัฐ โดยมีระบบคัดกรองที่เข้มงวด ผู้ใช้บริการทุกคนต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า การตรวจวัดอุณหภูมิ การลงทะเบียนใช้แพลตฟอร์ม “ไทยชนะ” เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID -19 การเว้นระยะห่างทางสังคมในทุกจุดที่ให้บริการ การจำกัดจำนวนผู้เข้าชมสวน มีจุดให้บริการเจลแอลกอฮอล์ การทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ทั้งนี้ผู้บริหารองค์การฯ ได้ให้ความใส่ใจ ติดตามกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดทุกวัน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและอุ่นใจให้แก่ผู้เข้ามาใช้บริการสวนพฤกษศาสตร์ 

เขียนเมื่อ 18 พฤษภาคม 2563 21:56:14 น. (view: 140)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-213510
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100cmu@yahoo.com
FAX : 053-942710

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง