News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

กระทรวง ทส.สรุปบทเรียนไฟป่าหมอกควันภาคเหนือบน ปี 63 วางแนวทางรับมือปี 64 พร้อมเดินหน้าปลูกป่าฟื้นฟูให้ครบ 100ล้านต้น

เชียงใหม่ 20 พ.ค.- ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อ.เมืองเชียงใหม่ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ สรุปผลและถอดบทเรียน (After Action Review : AAR) การป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ ปี 2563 โดยมีนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมผู้ว่าราชการจังหวัดและตัวแทน หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ร่วมสรุปภารกิจในพื้นที่ และรับมอบนโยบายของ ปี 2564  ซึ่งจากนี้การทำงานในส่วนของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะเร่งฟื้นฟูสภาพป่าที่เสียหายให้กลับมีความอุดมสมบูรณ์ มีเป้าหมายฟื้นฟูให้ได้ 100 ล้านต้น ล่าสุดปลูกไปแล้ว 15 ล้านต้น เฉลี่ยไร่ละ 200 ต้น โดยภาคเหนือพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี จะเดินทางมาเป็นประธานเริ่มฟื้นฟูพื้นที่ป่าที่ห้วยตึงเฒ่าเชิงดอยสุเทพ ซึ่งจากการสรุปผลและถอดบทเรียน (After Action Review : AAR) ปีนี้จากทุกภาคส่วน เพื่อให้ได้แนวที่เหมาะสมและยั่งยืน ทั้งการถ่ายโอนภารกิจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การจัดการเชื้อเพลิง การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นที่ที่เกิดจุดความร้อน การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ให้มีการบริหารจัดการเชิงพื้นที่เป็นหลัก ภาครัฐ ทุกหน่วยงานต้องมีการคุมเข้มและบังคับใช้กฎหมาย ให้ชุมชนท้องถิ่นรักษาป่าในทุกพื้นที่อย่างเข้มแข็งต่อเนื่องกันไปอย่างยั่งยืน ปัญหาในแต่ละจังหวัดมีความแตกต่างกัน จำเป็นที่จะต้องมีคณะกรรมการบริหารจัดการสถานการณ์ไฟป่าในแต่ละจังหวัดเอง ในฐานะที่เป็นรัฐมนตรีคงต้องขออภัยที่หลายคนมองว่าปีนี้จัดการล้มเหลว แต่คำพูดสวยหรู ไม่ได้แก้ปัญหา ประเด็นไม่ได้อยู่ที่ยอมรับหรือไม่ แต่อยู่ที่ปีหน้าจะทำอย่างไรให้ภาคเหนือไม่มีปัญหาอีก 

เขียนเมื่อ 20 พฤษภาคม 2563 19:42:23 น. (view: 275)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-213510
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100cmu@yahoo.com
FAX : 053-942710

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง