News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

Mobile Deliverly ศป.บส.ชน.จัดกิจกรรม 3 in 1 ให้กลุ่มชาติพันธ์ุชาวเขาเผ่ามูเซอร์

 

เมื่อวันที่ 21 พ.ค. 63 ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนที่ 1 ,ชุดปฎิบัติการที่ 3 ศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ ร่วมกับผู้นำชุมชนจัดกิจกรรม Mobile Deliverly 3 in 1 ทั้งการบริการตัดผม , แจกจ่ายข้าวกล่องและรักษาพยาบาลเบื้องต้นให้กับกลุ่มชาติพันธ์ุชาวเขาเผ่ามูเซอร์ที่อาศัยอยู่ ณ บ้านหนองเต่า อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ซึ่งหมู่บ้านดังกล่าวเป็นกลุ่มชาติพันธ์ุชาวไทยภูเขาเผ่ามูเซอร์ซึ่งอาศัยอยู่บนภูเขาสูงและพื้นที่ห่างไกลตามแนวชายแดน

   ปัจจุบันได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ไม่มีงานทำประกอบกับการทำเกษตรกรรมเพาะปลูกก็ต้องรอน้ำฝนซึ่งไม่ตกต้องตามฤดูกาล ทางศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ  จึงจัดชุด Mobile Delively 3 in 1 (รวม 3 กิจกรรมไว้ใน 1 หมู่บ้าน) คือ การบริการตัดผม ,แจกจ่ายข้าวกล่องพร้อมน้ำดื่ม และการรักษาพยาบาลเบื้องต้นให้กับชาวเขาเผ่ามูเซอร์ ณ บ.หนองเต่า ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนทั้งการบริการรักษาการเจ็บป่วยและอิ่มท้องเพื่อเป็นการช่วยเหลือแบ่งปันซึ่งกันและกัน

 

เขียนเมื่อ 22 พฤษภาคม 2563 09:44:14 น. (view: 162)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-213510
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100cmu@yahoo.com
FAX : 053-942710

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง