News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

การท่าฯเชียงใหม่ มอบน้ำดื่มและถุงยังชีพ เพื่อบรรเทาผลกระทบแ่ประชาชนในพื้นที่เทศบาลเมืองแม่เหียะ

วันที่ 18 มิถุนายน 2563 นายอมรรักษ์ ชุมสาย ณ อยุธยา ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ มอบน้ำดื่มจำนวน 1,500 ขวด ให้แก่เทศบาลเมืองแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ สำหรับใช้เป็นส่วนหนึ่งในถุงยังชีพแจกจ่ายให้แก่ประชาชน เพื่อแบ่งเบาภาระและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นให้แก่ประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ทั้งการขาดรายได้ และการขาดอาชีพ นอกจากนี้ผู้บริหารท่าอากาศยานเชียงใหม่ ยังได้ให้การสนับสนุนจัดหาเครื่องอุปโภค บริโภคที่จำเป็น เช่น ข้าวสาร อาหารแห้ง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป นม และน้ำดื่ม เติมใน “ตู้ปันสุข” ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ซึ่งตั้งอยู่ที่บริเวณชานชาลาหน้าอาคารผู้โดยสารภายในประเทศ (ระหว่างประตู 3 และ ประตู 5) ตลอดเดือนมิถุนายน 2563 โดยผู้บริหารของท่าอากาศยานเชียงใหม่ จะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนไปเติมสิ่งของเป็นประจำทุกวันๆ ละ 2 ครั้ง เพื่อแบ่งปันสิ่งของดังกล่าว ให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ใช้บริการ ตลอดจนประชาชนทั่วไป  ซึ่งนอกจากจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นแล้ว ยังเป็นการแสดงน้ำใจให้แก่กัน ในช่วงเวลาที่หลายๆ คนได้รับผลกระทบจากการสถานการณ์ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วย

เขียนเมื่อ 18 มิถุนายน 2563 16:21:22 น. (view: 118)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-213510
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100cmu@yahoo.com
FAX : 053-942710

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง