News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

ศฝ.นศท.มทบ.33  สร้างนวัตกรรมใหม่เพื่อลดการสัมผัส New Normal ป้องกันการแพร่ระบาด covid-19 ในการทดสอบร่างกาย ของ ศฝ.นศท.มทบ.33    เมื่อ 24 มิ.ย. 63  พ.อ.วิชา   ภู่ทอง ผู้บังคับศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 ได้ทดสอบการสร้างนวัตกรรมใหม่แบบง่ายๆเพื่อลดการสัมผัส ป้องกันการแพร่ระบาด covid-19 ในการทดสอบร่างกาย ของนักศึกษาที่จะเข้ารับการศึกษาในปีนี้ ซึ่งจะเริ่มรับสมัครนักศึกษาใหม่ในช่วงเดือน ก.ค.2563 

 ผู้บังคับศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 กล่าวว่า เนื่องจากทางหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนกำหนดมาตราการเพื่อลดการสัมผัสในการปฏิบัติท่าทดสอบร่างกาย จำนวน 3  ท่า ได้แก่ ท่ายึดพื้น ท่าชิทอัพและการวิ่ง โดยการลดการสัมผัสของผู้ข่วยครูฝึก ดังนั้นศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 ได้สร้างนวัตกรรมใหม่โดยนำตุ๊กตาที่มีเสียงมาใช้ในการนับจำนวนครั้งของการยึดพื้นเพื่อให้ผู้ช่วยครูฝึกได้ยินจำนวนครั้งของการทดสอบ สำหรับการทดสอบท่าชิทอัพนั้นเป็นท่าที่ผู้ข่วยครูฝึกจะช่วยจับขานักศึกษาเพื่อช่วยในการทดสอบ ทางศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ได้ใช้ไม้ขนาดยาวโดยมีเหล็กยึดน้ำหนักทั้งสองข้างยึดขาของนักศึกษาพร้อมเบาะรองด้านหลังลดการบาดเจ็บ ของนักศึกษา โดยนวัตกรรมที่นำมาใช้ครั้งนี้เป็นการลดการสัมผัสระหว่างนักศึกษาและผู้ข่วยครูฝึกได้เป็นอย่างดี 

อย่างไรก็ตามศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 

พร้อมจัดการเรียนการสอนแบบวิถีชีวิตใหม่ หรือ New Normal อาทิ การสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือบ่อย ๆ การเว้นระยะห่างทางสังคม (Social distancing)  โดยยึดหลักปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และเน้นความปลอดภัยในศูนย์ฝึกเป็นสำคัญ

เขียนเมื่อ 24 มิถุนายน 2563 10:26:59 น. (view: 183)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-213510
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100cmu@yahoo.com
FAX : 053-942710

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง