News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

รมต. เทวัญ ลงพื้นที่หารือมาตรการเยียวยาพระสงฆ์ ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ถวายหน้ากากอนามัย พร้อมหารือมาตรการเยียวยาพระสงฆ์ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ที่จังหวัดเชียงใหม่วันนี้ (27 มิ.ย. 63) เวลา 09.00 น. นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นายณัฏฐชัย ศรีรุ่งสุขพินิจ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายธงชัย ลืออดุลย์ เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และนางทัศนีย์ ผลชานิโก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เดินทางไปวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร และวัดพระธาตุดอยคำ เพื่อถวายหน้ากากอนามัย สำหรับการป้องกันโรค โควิด - 19 แก่พระสงฆ์ สามเณร พร้อมหารือมาตรการเยียวยาพระสงฆ์ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โดยจุดแรกรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้เข้ากราบพระอัฏฐารส พระพุทธปฏิมาประธานในพระวิหารหลวง วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร กราบรูปเหมือนพระเทพวุฒาจารย์ (ชูเกียรติ อภโย) อดีตเจ้าอาวาสวัดเจดีย์หลวง จากนั้นเข้ากราบพระกิตติวิมล และถวายหน้ากากอนามัยแด่พระสงฆ์ ก่อนจะเข้ากราบสักการะเสาอินทขิล และเจดีย์หลวง โดยได้รับทราบผลการดำเนินงานของวัด ประวัติความเป็นมา การก่อสร้างและปฏิสังขรณ์วัด รวมถึงมาตรการป้องกันโรคโควิด - 19 ในกลุ่มของพระสงฆ์และโรงเรียนปริยัติธรรม จากนั้นเดินทางไปยังวัดพระธาตุดอยคำ เข้ากราบสักการะหลวงพ่อทันใจ และกราบนมัสการพระครูสุนทรเจติยารักษ์ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยคำ และถวายหน้ากากอนามัยแก่พระสงฆ์ พร้อมร่วมสนทนาธรรม รับทราบข้อมูลปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานของวัด รวมถึงมาตรการเยียวยาพระสงฆ์และการให้ความช่วยเหลือรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์แก่สื่อมวลชน ถึงผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ว่ารัฐบาลได้มีมาตรการให้ปิดสถานที่ต่าง ๆ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด  ส่งผลให้พระสงฆ์ได้รับผลกระทบ ไม่มีญาติโยมเดินทางมาทำบุญ ใส่บาตร ทั้งทางวัดยังต้องรับภาระค่าน้ำ ค่าไฟ และดูแลผู้ยากไร้ที่มาขอความช่วยเหลือ จึงได้มีการเสนอมาตรการเยียวยาพระสงฆ์ต่อคณะรัฐมนตรี โดยให้เงินเยียวยาพระสงฆ์รูปละ 60 บาทต่อวัน เพื่อสนับสนุนเป็นค่าอาหาร ค่าน้ำ ค่าไฟ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ภายในวัด ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการหารือว่าจะใช้งบประมาณในส่วนใด และส่งเงินให้ทางวัดเป็นผู้บริหารจัดการ  ย้อนหลังตั้งแต่เดือนเมษายนจนถึงมิถุนายน เป็นระยะเวลา 3 เดือน โดยใช้เกณฑ์ตัวอย่างกรณีปี 2552 ที่รัฐบาลเยียวยาพระสงฆ์ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเยียวยาเป็นปัจจัย (เงิน) รูปละ 100 บาทต่อวันอย่างไรก็ตาม ภายหลังที่ได้มีมาตรการผ่อนปรนของรัฐบาล วัดต่าง ๆ สามารถเปิดให้ประชาชนเข้ากราบพระได้ตามปกติ และอนุญาตให้จัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาได้ แต่ต้องขอความร่วมมือให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 และขอให้ประชาชนร่วมปฏิบัติตามอย่างเคร่ง ทั้งการสวมหน้ากากอนามัย การเว้นระยะห่าง และหมั่นล้างมือบ่อย ๆ

เขียนเมื่อ 27 มิถุนายน 2563 14:57:52 น. (view: 164)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-213510
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100cmu@yahoo.com
FAX : 053-942710

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง