News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมวิ่งการกุศล RUN TOGETHER โครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดเชียงใหม่ โดยการนำของนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์   ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะประธานคณะกรรมการอำนวยการ โครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดเชียงใหม่ กำหนดจัดกิจกรรมวิ่งการกุศล RUN TOGETHER โดยใช้รูปแบบ Virtual Run โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ สร้างกระแส และปลูกจิตสำนึก ในการป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติด รวมทั้งเพื่อส่งเสริมให้ประชาชน ออกกำลังกาย โดยใช้เทคโนโลยีรูปแบบใหม่ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยจะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน - 25 กรกฎาคม 2563 และเริ่มเดิน - วิ่ง สะสมระยะทาง ตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคม 2563 - 25 สิงหาคม 2563 ประกาศผลในวันที่ 

31 สิงหาคม 2563 ผู้ที่สะสมระยะทางได้ 40 กิโลเมตรขึ้นไป จะได้รับเหรียญรางวัล และผู้ที่มีระยะทางสะสมสูงที่สุดตลอดการแข่งขันจะได้รับถ้วยรางวัลจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประเภทชาย 3 รางวัล ประเภทหญิง 3 รางวัล พร้อมลุ้นรับรางวัลพิเศษตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ เชียงใหม่-ภูเก็ต จำนวน 3 รางวัลๆ ละ 2 ที่นั่ง  

  นางพัชรากาญจน์ คงทวีพันธ์ หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า สำหรับประชาชนที่สนใจสามารถลงทะเบียนสมัครเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมได้ทาง Application Line และ Facebook Fanpage : RUN Together 2020 โดยมีค่าสมัคร 299 บาท พิเศษสมัครก่อนวันที่ 10 กรกฏาคม 2563 นี้ ค่าสมัครเพียง 250 บาท ทั้งนี้ไม่รวมค่าจัดส่งเสื้อ-เหรียญ 80 บาท และรายได้สมทบทุนการดำเนินกิจกรรมของชมรม  TO BE NUMBER ONE จังหวัดเชียงใหม่ 

และสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ โทร. 053-211048 ต่อ 113 ,115 หรือ 082-186-5585

เขียนเมื่อ 30 มิถุนายน 2563 12:55:18 น. (view: 79)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-213510
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100cmu@yahoo.com
FAX : 053-942710

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง