News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน  ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  มอบนโยบายตามโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า  พร้อม kick off โครงการพร้อมกันทั่วประเทศ 24 กรกฎาคมนี้ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษาจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ พล.ร.อ ปวิตร รุจิเทศ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน เป็นประธานการประชุมมอบแนวทางตามโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา โดยมีผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย ผู้ว่าราชการจังหวัด 76 จังหวัด และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม โดยมีเป้าหมายในการสร้างความมั่นคงทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้วยการปลูกป่าและปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว รวมกันไม่ต่ำกว่า 2.68 ล้านไร่ ในพื้นที่ 76 จังหวัด ภายในปี 2570 สำหรับระยะเร่งด่วน  จะดำเนินการใน 6 จังหวัดคือเชียงใหม่  ตาก  น่าน  นครราชสีมา  ชัยภูมิ  และนครศรีธรรมราช  ปลูกป่าไม่ต่ำกว่า 1,010 ไร่  และทำฝายเพิ่มความชุ่มชื้นของระบบนิเวศน์  พื้นที่ละไม่ต่ำกว่า 10 แห่ง  รวมจำนวนไม่ต่ำกว่า 70 แห่ง  โดยกำหนดจัดพิธีเปิดโครงการปลูกป่า  และป้องกันไฟป่า  ในวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2563 พร้อมกันทุกจังหวัดทั่วประเทศ  สำหรับที่จังหวัดเชียงใหม่  พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี  จะเป็นประธานที่พื้นที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกบัวตอง-น้ำพุเจ็ดสี  อำเภอแม่แตง  จังหวัดเชียงใหม่

เขียนเมื่อ 23 กรกฎาคม 2563 16:50:57 น. (view: 116)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-213510
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100cmu@yahoo.com
FAX : 053-942710

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง