News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อันดีให้มากยิ่งขึ้น 

 วันนี้ (30 ก.ค. 63) เวลา 9.00 น. นายไมเคิล จอร์จ ดีซอมบรี เอกอัครราชทูตสหัฐอเมริกา เชียงใหม่ และคณะ เข้าเยี่ยมคารวะ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อแนะนําตัว ในวาระโอกาสเข้ารับดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย อีกทั้งเป็นการเยือนจังหวัดเชียงใหม่ครั้งแรกเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างสหรัฐอเมริกากับจังหวัดเชียงใหม่ให้มากยิ่งขึ้น นายไมเคิล จอร์จ ดีซอมบรี เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย เปิดเผยว่า สหรัฐอเมริกาได้เล็งเห็นถึงการแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่ง โดยจะต้องแก้ไขปัญหายาเสพติดตั้งแต่ต้นของแหล่งผลิตก่อนที่จะส่งเข้ามายังประเทศไทย โดยที่ผ่านมาประเทศไทยได้มีมาตรการป้องกันการลักลอบการขนส่งยาเสพติดที่ค่อนข้างแน่นหนาและยากลำบากต่อการลักลอบนำเข้าอยู่แล้ว ส่วนการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าในประเทศไทยนั่นควรต้องคำนึงถึงความสมดุลในด้านต่าง ๆ เพื่อหลีกเลี่ยงการเผาป่าในพื้นที่เพาะปลูก ซึ่งได้มีการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถึงการปรับเปลี่ยนการทำเกษตรของชาวบ้าน ให้ลดการเผาลงให้มากที่สุด และทางสหรัฐอเมริกาเองก็พร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับกับทางรัฐบาลไทยในการแก้ไขปัญหานี้ต่อไป นอกจากนี้ยังได้เสนอให้กระจายการลงทุนในอุตสาหกรรมอื่น ๆ เพิ่มมากขึ้น เพื่อลดการพึ่งพาธุรกิจท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่เพียงอย่างเดียว

เขียนเมื่อ 30 กรกฎาคม 2563 13:32:57 น. (view: 201)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-213510
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100cmu@yahoo.com
FAX : 053-942710

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง