News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ประชุมหารือการเตรียมความพร้อม (Reopen) การส่งเสริมบริการสุขภาพที่มีศักยภาพสูง (Magnet) เพื่อรองรับมาตรการผ่อนปรนของรัฐบาล ที่ จังหวัดเชียงใหม่

         วันนี้ (31 ก.ค. 63) เวลา 09.00น. นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมการประชุมหารือระดับนโยบายในการเตรียมความพร้อม (Reopen) การส่งเสริมบริการสุขภาพที่มีศักยภาพสูง (Magnet) เพื่อรองรับมาตรการผ่อนปรนของรัฐบาล โดยมี นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ทันตแพทย์อาคม ประดิษฐสุวรรณ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ นายแพทย์จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่  คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่จากกระทรวงสาธารณสุข เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ที่ห้องประชุมพลอยไพลิน โรงแรมกรีนเลครีสอร์ทเชียงใหม่โดยในที่ประชุมได้กล่าวถึง สรุปผลการประชุมและวางแผนการดำเนินการเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมใน 4 ผลผลิตหลัก ทั้งบริการรักษาพยาบาล บริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ และบริการวิชาทางการแพทย์ที่มีศักยภาพสูง ในการรองรับมาตรการผ่อนปรนจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รวมถึงสรุปโครงการเร่งด่วน(Quick Win) สำหรับจังหวัดเชียงใหม่ ตลอดจนรับฟังความคิดเห็น มุมมอง และความต้องการ ของผู้ประกอบการภาคเอกชน เพื่อนำเป็นข้อมูลประกอบการเตรียมความพร้อมฯ ต่อไป

เขียนเมื่อ 31 กรกฎาคม 2563 15:23:52 น. (view: 941)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-213510
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100cmu@yahoo.com

FAX : 053-942704

LINE :  FM100CMU 

 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็นจากสาธารณะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน
https://forms.gle/e4E3rYTnv3LvxcxN8

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง