News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

กงสุลสาธารณรัฐอินเดีย ณ จังหวัดเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมคารวะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในวาระเข้ารับตำแหน่งใหม่อย่างเป็นทางการ

  วันนี้ (31 ก.ค. 63) เวลา 15.00 น. ที่ ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ Mr. Krishna Chaitanya กงสุลสาธารณรัฐอินเดีย ณ จังหวัดเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมคารวะ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อแนะนำตัวอย่างเป็นทางการเนื่องในวาระการรับตำแหน่งใหม่ พร้อมหารือถึงแนวทางการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยไทย และสาธารณรัฐอินเดีย โดยจะผลักดันให้มีการลงนามสถาปนาความสัมพันธ์บ้านเมืองพี่เมืองน้องของจังหวัดเชียงใหม่ กับรัฐอัสสัม สาธารณรัฐอินเดีย รวมถึงการส่งเสริมความร่วมมือในด้านต่างๆ อาทิ การศึกษา วัฒนธรรม การค้าการลงทุน การท่องเที่ยว ฯลฯ เพื่อสานสัมพันธ์อันดีระหว่างกันต่อไป

เขียนเมื่อ 31 กรกฎาคม 2563 16:20:40 น. (view: 107)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-213510
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100cmu@yahoo.com
FAX : 053-942710

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง