News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

เชียงใหม่ จัดพิธีพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรญเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ให้แก่ นายมารีโอ ไวลด์

 



จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรญเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ให้แก่นายมารีโอ ไวลด์ ชาวต่างชาติผู้ร่วมปฏิบัติภารกิจค้นหาผู้สูญหายในวนอุทยานถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน



วันนี้ (31 ก.ค. 63) เวลา 14.00 น. ที่ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้อัญเชิญเครื่องราชอิสริยาภรณ์ วางต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้แก่ นายมารีโอ ไวลด์ ซึ่งเป็นชาวออสเตรียที่ได้ร่วมปฏิบัติภารกิจค้นหาผู้สูญหายในวนอุทยานถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 23 มิถุนายน - 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 อย่างทุ่มเท ซึ่งนายมารีโอ ไวลด์

 มีประสบการณ์ด้านการปีนหน้าผาและการผจญภัยในถ้ำ รวมถึงการเป็นครูฝึกสอนในสมาคมงานกู้ภัยนานาชาติ ทำให้การค้นหา และช่วยเหลือเด็กชาย จำนวน 12 คนและโค้ชของทีมฟุตบอลหมูป่าอะคาเดมี จนภารกิจสำเร็จลุล่วงด้วยดี 



พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ให้แก่ชาวต่างชาติที่เข้าร่วมปฏิบัติภารกิจค้นหาผู้สูญหายในครั้งนั้น จำนวน 115 ราย ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศได้เชิญเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไปยังสถานเอกอัคราชทูตไทยในต่างประเทศ เพื่อจัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์แล้วบางส่วน แต่ยังมีชาวต่างชาติที่มีถิ่นพำนักในจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 ราย ที่ยังไม่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ทำให้ไม่สามารถเดินทางไปยังกระทรวงการต่างประเทศได้ จังหวัดเชียงใหม่จึงจัดพิธีพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรญเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ให้แก่ นายมารีโอ ไวลด์ 



สำหรับ เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ เป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2534 เพื่อพระราชทานแก่ผู้กระทำความดีความชอบอันเป็นประโยชน์ แก่ประเทศ ศาสนา และประชาชน เป็นการเฉพาะ โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นองค์ประธานแห่งเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และทรงไว้ซึ่งพระราชอำนาจที่จะพระราชทานและเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์นี้ได้

เขียนเมื่อ 31 กรกฎาคม 2563 16:23:17 น. (view: 113)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ




FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-213510
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100cmu@yahoo.com
FAX : 053-942710

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง