News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

มณฑลทหารบกที่ 33 ต้อนรับพลทหารใหม่ รุ่นปี 2563 ผลัดที่ 1 และครอบครัว/ญาติทหารใหม่ของหน่วยในพื้นที่รับผิดชอบ 4 จังหวัดของ มณฑลทหารบกที่ 33 ที่ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 จว.เชียงใหม่      พลตรี สืบสกุล บัวระวงศ์  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 เป็นประธานต้อนรับพลทหารใหม่ รุ่นปี 2563 ผลัดที่ 1 และครอบครัว/ญาติทหารใหม่ของหน่วยในพื้นที่รับผิดชอบของ มณฑลทหารบกที่ 33 สำหรับในปีนี้มีทหารกองประจำการผลัดที่ 1/63 มีจำนวนทั้งสิ้น 1,591 นาย จากพื้นที่ จว.ช.ม.จำนวน      934   นาย จว.ล.พ. จำนวน  185   นาย จว.ม.ส. จำนวน  246   นาย และพื้นที่ จว.ช.ร. จำนวน  226   นาย

     ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 กล่าวว่า กองทัพบกได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ในการ รับน้องทหารใหม่เข้ารับราชการทหาร  ซึ่งถือได้ว่าเป็นน้องเล็กสุดของกองทัพ โดยได้ให้ทุกหน่วยได้มีการจัดเตรียมความพร้อมในการรับน้องทหารใหม่เข้าประจำการ ทั้ง สถานที่พัก สถานที่ฝึก ที่รับประทานอาหารและพื้นที่ในการออกกำลังกาย รวมทั้งการจัดเตรียมครูฝึกในการฝึกและดูแลน้องทหารใหม่ตลอดห้วงการฝึก ซึ่งได้ทำการคัดเลือกและผ่านการฝึกอบรมครูทหารใหม่มาแล้วเป็นอย่างดี   ทั้งนี้ก่อนที่น้องทหารใหม่จะเข้าปฏิบัติหน้าที่ทหารกองประจำการ จะต้องเข้ารับการฝึกขั้นต้น ในหลักสูตรการฝึกทหารใหม่ก่อน โดยจะทำการฝึกเป็นเวลา  6 สัปดาห์ ซึ่งเป็นหลักสูตรขั้นพื้นฐานทางทหาร ในการเรียนรู้ วินัยและแบบธรรมเนียมของทหาร รวมทั้ง ขนบธรรมเนียม ประเพณี ระเบียบและข้อบังคับและการประพฤติปฏิบัติตนที่ถูกต้องตามแบบธรรมเนียมทหาร  เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกับเพื่อนทหาร รุ่นพี่ และ ผู้บังคับบัญชา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเป็นการฝึกให้เกิดความแข็งแรงของร่างกายมีความรู้ และทักษะขั้นพื้นฐานทางทหาร สามารถรับราชการทหารได้อย่างภาคภูมิใจ  

    ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 กล่าวต่อว่า ขอให้ พ่อแม่พี่น้องและญาติของทหารใหม่ทุกท่าน ได้มีความมั่นใจ ว่าทางหน่วยต้นสังกัดของน้องทหารใหม่ทุกหน่วย มีการเตรียมความพร้อมเป็นอย่างดี พร้อมที่จะดูแล น้องทหารใหม่ทุกคน ให้มีความปลอดภัย มีความเป็นอยู่ที่ดี เหมือนเป็นครอบครัวเดียวกัน  ทั้งยังสามารถพัฒนาตัวเองในการเป็นทหารกองประจำการที่ดี และสร้างโอกาสในความเจริญก้าวหน้าของตนในการรับราชการทหารในโอกาสต่อไปได้  

         สำหรับการฝึกในห้วงนี้ ต้องดำเนินการฝึกภายใต้มาตรการควบคุม ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019  และการดำเนินชีวิตใหม่ (New normal) อย่างเคร่งครัด  ซึ่งหน่วยฝึกทุกหน่วย ได้ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติเหมือนกันทั้งกองทัพบก  เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด และการฝึก จะเน้นการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจ โดยเริ่มจากเบาไป     หาหนัก และจากง่ายไปหายากตามลำดับ  ซึ่งทุกหน่วยฝึกจะมีนายทหารที่ทำหน้าที่ ผู้ฝึกทหารใหม่ ที่ได้รับการคัดเลือกมาเป็นอย่างดีจากหน่วยต้นสังกัด และผ่านการฝึกครูทหารใหม่มาแล้ว รับผิดชอบดูแล ทั้งเรื่องการฝึก และความเป็นอยู่ของน้องทหารใหม่ตลอดห้วงของการฝึก 

กาญจนา  เกตุทองมา รายงานจากกองทัพภาคที่ 3 

เขียนเมื่อ 01 กันยายน 2563 11:17:51 น. (view: 144)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-213510
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100cmu@yahoo.com
FAX : 053-942710

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง