News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เผยจำนวนนักท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดยาวนี้

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เผยจำนวนนักท่องเที่ยว ที่เข้าเที่ยวชมเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีในช่วงวันหยุดยาวที่ผ่านมา โดยนักท่องเที่ยวชาวไทยยังคงให้ความสนใจเข้าเที่ยวชมเป็นจำนวนมากนายเบญจพล  นาคประเสริฐ กรรมการบริหาร ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร เปิดเผยถึง จำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้าเที่ยวชมเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ในช่วงวันหยุดชดเชยวันสงกรานต์ที่ผ่านมา โดยนับจากวันที่  4 -6 กันยายน 2563 มีนักท่องเที่ยวเข้าเที่ยวชมวันละไม่น้อยว่า 2,300 คน-  2,800 คน โดยเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทย                     ซึ่งนักท่องเที่ยวที่ให้ความสนใจเข้าเที่ยวชม 5 อันดับแรก เป็นชาวจังหวัดเชียงใหม่ กรุงเทพ ลำพูน  ลำปาง และเชียงราย      และจังหวัดอื่นๆ  โดยกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจมากที่สุด คือ กิจกรรมการนั่งรถชมสัตว์ในเวลากลางคืน กิจกรรม Tiger Show  และกิจกรรรมการแสดงนักล่าแห่งรัตติกาล (Night Predator shows) ซึ่งได้เริ่มกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้ง หลังจากหยุดให้บริการชั่วคราว ในช่วงการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 อย่างไรก็ตาม แม้จะมีนักท่องเที่ยวเข้าเที่ยวชมจำนวนมาก แต่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารียังคงรักษามาตรการ การเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 อย่างเข้มงวด โดยยังคงจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้าใช้บริการในแต่ละรอบ ซึ่งผู้ที่สนใจกิจกรรมการนั่งรถชมสัตว์ จะต้องลงทะเบียนจองเข้าชมล่วงหน้า โดยมีผู้ลงทะเบียนเต็มจำนวนที่กำหนดทุกรอบการให้บริการ นอกจากนี้ได้ใช้เครื่องเทอร์โมแสกนในการตรวจวัดอุณหภูมิของผู้เข้าใช้บริการ รวมทั้งการรักษาระยะห่าง และการจัดเตรียมจุดล้างมือด้วยแอลกอฮอล์โดยรอบ และยังคงงดกิจกรรมการป้อนอาหารสัตว์อย่างต่อเนื่อง 

เขียนเมื่อ 07 กันยายน 2563 20:37:36 น. (view: 100)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-213510
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100cmu@yahoo.com
FAX : 053-942710

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง