News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

          รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

          เมื่อเวลา 16.00 น. วันที่ 12 กันยายน 2563 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ได้รับเกียรติจาก นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) และตรวจพื้นที่การให้บริการของสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี โดยมี นายเบญจพล นาคประเสริฐ กรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร พร้อมคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ ณ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี          นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ เป็นการลงพื้นที่ตรวจการดำเนินงานของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี รวมทั้งเข้าพบปะหน่วยงานด้านการท่องเที่ยวและชุมชน เพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชื่อมโยงที่อยู่ในบริเวณโดยรอบเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี พร้อมนี้ยังเป็นการเข้าตรวจการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด - 19 เพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่ยังไม่คงที่ และเตรียมความพร้อมในการเปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบในเดือนตุลาคมนี้           นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวเพิ่มเติมว่า การเลือกลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีนั้น ได้เล็งเห็นว่าที่นี่นับเป็นแหล่งท่องเที่ยวภาครัฐที่ดีกว่าที่อื่น  มีผลประกอบการที่มีรายได้ที่สามารถเลี้ยงตนเองได้ รวมทั้งมีมาตรการรองรับการท่องเที่ยวแบบ New Normal ที่ดีมาก  จึงสนใจที่จะเดินทางมาดูพื้นที่ด้วยตนเอง  เพื่อจะพิจารณาว่าจะดูแลที่นี่ในฐานะเป็นแหล่งท่องเที่ยวของภาครัฐอย่างไร เพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของภาคเหนือ   ซึ่งจะมีการหารือร่วมกับผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ดียิ่งขึ้นและต่อยอดต่อไป ที่จะเป็นการกระจายรายได้สู่ภาคส่วนต่างๆ  เชื่อว่าในอนาคตสถานที่ท่องเที่ยวในเมืองไทยจะกลับมาเป็นที่สนใจอีกครั้ง เนื่องจากเป็นประเทศที่นับว่ามีความปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19  รวมทั้งมีมาตรการต่างๆ และเชื่อว่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นเป้าหมายของนักท่องเที่ยวนานาประเทศอย่างแน่นอน 

 

          ทั้งนี้ ได้เข้าตรวจจุดคัดกรองนักท่องเที่ยว, จุดแสกน QR – CODE ไทยชนะ, ตรวจวัดไข้โดยกล้อง โทรทัศน์วงจรปิด ชนิดวัดอุณหภูมิร่างกาย และตรวจพื้นที่การให้บริการของสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ทั้งทางด้านสุขลักษณะของอาคาร อุปกรณ์เครื่องใช้ที่มีอยู่ในอาคาร การจัดอุปกรณ์ทำความสะอาดเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรค รวมถึงการป้องกันและคัดกรองสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและนักท่องเที่ยว เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยว หรือผู้มาใช้บริการ จนกว่าสถานการณ์โควิด - 19 จะอยู่ในระดับที่ปลอดภัย             นอกจากนี้ ได้เข้าตรวจการให้บริการกิจกรรมนั่งชมสัตว์ การแสดงนักล่าแห่งรัตติกาล และเข้าพักที่บ้านพักเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ที่เป็นจุดให้บริการนักท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่ง เพื่อเตรียมความพร้อมในการร่วมประชุมสรุปการดำเนินงานและการจัดทำแผนการพัฒนากิจกรรมของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีให้สอดคล้องกับแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ และพื้นที่ใกล้เคียง ร่วมกับคณะผู้บริหารสำนักงานพัฒนาพิงคนคร ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ในวันที่ 13 กันยายน 2563 ต่อไป

เขียนเมื่อ 13 กันยายน 2563 12:44:31 น. (view: 143)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-213510
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100cmu@yahoo.com
FAX : 053-942710

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง