News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

สำนักงานสาธารณสุข แถลงผลการตรวจเชื้อโควิด-19 ในกลุ่มคนจีนหลบหนีเข้าเมือง

จากกรณีที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ได้นำหมายค้นของศาลไปทำการตรวจค้นบ้าน  ๒ หลัง ในพื้นที่ ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ ผลการตรวจค้น พบชาวจีนทั้งชายและหญิงอาศัยอยู่รวมกันภายในบ้านทั้ง ๒ หลังรวมกันจำนวน ๑๙ คน โดยพบว่ามีหนังสือเดินทางเพียง ๑๐ คน และได้เดินทางออกราชอาณาจักรไปแล้วก่อนหน้านี้ ส่วนอีก ๙ คนไม่มีหนังสือเดินทาง จากการชักถามเบื้องต้นทั้งหมดให้การว่าหลบหนีเข้ามาในราชอาณาจักร โดยใช้ช่องทางธรรมชาติ จึงทำการจับกุมตัวผู้ต้องหาทั้งหมด ข้อหา "เป็นคนต่างด้าวเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต , ฝ่าฝืนข้อกำหนด ประกาศ หรือคำสั่งที่ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑) และไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อหรือผู้ว่าราชการจังหวัด (จังหวัดเชียงราย) ตามมาตรา ๓๕ (๑) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.๒๕๕๘ เป็นคนต่างด้าวเดินทางเข้ามาและ

อยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต" พร้อมแจ้งสิทธิ์ให้ผู้ถูกจับผ่านล่ามภาษาจีน ทราบแล้วข้างต้น 

ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงไปดำเนินการสอบสวนโรคและ

เก็บตัวอย่างสิ่งส่งตรวจเพื่อตรวจหาเชื้อก่อโรคโควิด-19 ของผู้ต้องหาทั้งหมด ซึ่งขณะนี้ผลตรวจ ไม่พบเชื้อ และจะตรวจซ้ำอีกครั้งในวันที่ ๑๑-๑๓ ของการกักตัว ขณะนี้ผู้ต้องหาทั้งหมดอยู่ในการดูแลของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง และจะมีการส่งเข้าเรือนจำ ซึ่งทางเรือนจำเชียงใหม่ มีระบบในการกักตัวผู้ต้องขังใหม่ 

ตามมาตรฐานของการควบคุมโรค

  ทั้งนี้ทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ขอให้ประชาชนมั่นใจ ในการป้องกันควบคุมโรค รวมถึงแนวทางการคัดกรองผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงตามมาตรฐานของกรมควบคุมโรค และเน้นย้ำให้ประชาชนไม่ต้องตื่นตระหนก แต่ยังคงรักษามาตรฐานป้องกันตัวเองให้เป็นนิสัย ด้วยการใส่หน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้าทุกครั้งที่ออกจากบ้าน และไปในที่สาธารณะ เว้นระยะห่างระหว่างผู้อื่น หลีกเลี่ยงการนำมือ

มาสัมผัสบริเวณใบหน้า ตา จมูกปาก และเลี่ยงการเข้าไปในสถานที่แออัด คนรวมกันจำนวนมาก รับประทานอาหารร้อน ใช้ช้อนกลางส่วนตัว เพื่อลดความเสี่ยงในการสัมผัสและแพร่เชื้อสู่ผู้อื่น  รวมถึงงดแชร์ข่าวลือ หรือข่าวที่ไม่มีที่มาที่เชื่อถือได้ อย่าหลงเชื่อ Fake News สามารถรับฟังข่าวสารที่ถูกต้องได้โดยตรงจากศูนย์ข้อมูลข่าวสารเฉพาะกิจ จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งได้มีการเผยแพร่ข่าวสารเป็นระยะๆ อยู่แล้ว หากพบบุคคลที่เดินทางมาจากต่างประเทศหรือพื้นที่เสี่ยง สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่โรคติดต่อในพื้นที่ของท่าน หรือแจ้งตำรวจในท้องที่หรือสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงใหม่

เขียนเมื่อ 09 ตุลาคม 2563 16:02:22 น. (view: 209)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-213510
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100cmu@yahoo.com
FAX : 053-942710

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง