News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

เทศบาลนครเชียงใหม่ แถลงข่าวการจัดงานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี 2563

เทศบาลนครเชียงใหม่ แถลงข่าวการจัดงานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี 2563เปลี่ยนรูปแบบการประกวดกระทงใหญ่ เป็นการจัดแสดงรถกระทงใหญ่รอบเมือง 7 จุดพร้อมขอความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคในการร่วมกิจกรรมเทศบาลนครเชียงใหม่ ร่วมกับ จังหวัดเชียงใหม่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ตลอดจนองค์กรภาคีทั้งภาครัฐและเอกชน ได้กำหนดจัดงานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี 2563 ขึ้น ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2563 เพื่อสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น และส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เทศบาลนครเชียงใหม่ จึงได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดงานเพื่อความปลอดภัยของผู้ร่วมงาน และเป็นไปตามมติของคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ โดยการประกวดกระทงใหญ่ ชิงถ้วยพระราชทานฯ จากเดิมที่จะมีขบวนแห่รถกระทงใหญ่ผ่านด้านหน้าสำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ในปีนี้ ได้เปลี่ยนรูปแบบการประกวดเป็นการจัดแสดงรถกระทงใหญ่ 7 จุด รอบเมืองเชียงใหม่ ได้แก่- ลานท่าแพ- ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์- ประตูช้างเผือก- ประตูสวนดอก- แยกตลาดสมเพชร- ประตูเชียงใหม่- ด้านหน้าสำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่โดยจะจัดแสดงรถกระทงใหญ่ในวันที่ 31 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2563 ระหว่างเวลา 18.00 – 23.00 น. และคณะกรรมการจะพิจารณาตัดสินในคืนวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 โดยจะพิจารณาให้คะแนน ณ จุดตั้งกระทงตามที่กำหนด และจะมีพิธีอัญเชิญถ้วยพระราชทานฯ และประกาศผลการประกวดกระทงใหญ่ ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์นอกจากนี้ ยังจัดให้มีกิจกรรมทางวัฒนธรรมอีกหลากหลายตลอดห้วงเวลาของการจัดงาน ได้แก่ กิจกรรมต๋ามผางประตี๊ดส่องฟ้าฮักษาเมืองรอบคูเมืองเชียงใหม่ ลานโกมล้านนา และซุ้มสาธิตภูมิปัญญาท้องถิ่น การประกวดหนูน้องยี่เป็ง และ การประกวดเทพี-เทพบุตรยี่เป็ง การปล่อยกระทงสายสืบสานล้านนา และ การประดับโคมไฟตกแต่งเมืองเทศบาลนครเชียงใหม่ขอความร่วมมือผู้ร่วมกิจกรรมทุกท่าน โปรดสวมหน้ากากอนามัย และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค ในการเข้าร่วมทุกกิจกรรม เช็คอินในระบบไทยชนะ และตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายบริเวณจุดคัดกรอง งดการดื่มและจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในบริเวณพื้นที่จัดงาน งดการจุดประทัดยักษ์ งดการปล่อยโคมลอย โคมไฟ โคมควัน อย่างเด็ดขาด และขอเชิญแต่งกายด้วยชุดพื้นเมือง เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป

เขียนเมื่อ 09 ตุลาคม 2563 19:43:51 น. (view: 156)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-213510
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100cmu@yahoo.com
FAX : 053-942710

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง