News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

เทศบาลแม่เหียะ จัดอบรมหลักสูตรปฐมพยาบาลเบื้องต้น

  วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2563 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับเทศบาลเมืองแม่เหียะ 

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการปฐมพยาบาลและช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนด้านการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินเบื้องต้น ปี 2563  ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ โดยมี นายธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ เป็นประธานเปิดการอบรม วัตถุประสงค์เพื่อให้แกนนำชุมชน มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และทันเวลา ทั้งนี้ มีแกนนำชุมชน และอาสาสมัครสาธารณสุขในพื้นที่ตำบลแม่เหียะ จำนวน 52 คน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว  

เขียนเมื่อ 12 ตุลาคม 2563 20:34:36 น. (view: 57)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-213510
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100cmu@yahoo.com
FAX : 053-942710

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง