News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

ศป.บส.ชน.เตรียมจัดทำโครงการ สร้างศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของชุมชน(Quick Win2) เต็มรูปแบบ บ.อรุโณทัย อ.เชียงดาว จว.ช.ม. หวังสร้างรายได้ลดปัญหาการลักลอบค้ายาในพื้นที่

ศป.บส.ชน.เตรียมจัดทำโครงการ สร้างศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของชุมชน(Quick Win2) เต็มรูปแบบ บ.อรุโณทัย อ.เชียงดาว จว.ช.ม. หวังสร้างรายได้ลดปัญหาการลักลอบค้ายาในพื้นที่

   วันที่ 16 ต.ค.63  พล.ท. บุญยืน  อินกว่าง มทน.3/ผบ.ศป.บส.ชน.,  เปิดเผยว่า ศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือหรือ ศป.บส.ชน.เตรียมจัดทำโครงการ สร้างศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของชุมชน(Quick Win2) เต็มรูปแบบ ในพื้นที่ บ.อรุโณทัย อ.เชียงดาว จว.ช.ม. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างอาขีพให้ประชาชนในพื้นที่ เป็นการสร้างรายได้ของชุมชนผ่านการทำเกษตรแบบผสมผสานที่ยั้งยืน โดยนำหลักการ เศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาปรับใช้ เพื่อเป็นการลดปัญหาการลักลอบค้ายาในพื้นที่อย่างยั่งยืน

   ทั้งนี้ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของชุมชน(Quick Win2)แห่งนี้จะเป็นศูนย์การเรียนรู้ครบวงจรที่มีทั้งการทำการเกษตรกรรม ปลูกพืชระยะสั้น ระยะยาว หมุนเวียนตลอดทั้งปี ตลอดจนการทำปศุสัตว์  เป็นต้น 

เขียนเมื่อ 16 ตุลาคม 2563 15:17:34 น. (view: 876)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-213510
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100cmu@yahoo.com

FAX : 053-942704

LINE :  FM100CMU 

 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็นจากสาธารณะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน
https://forms.gle/e4E3rYTnv3LvxcxN8

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง