News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

ที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ เน้นย้ำมาตรการป้องกันโควิด-19 ต่อเนื่อง

วันที่ 13 พ.ย. 63 จังหวัดเชียงใหม่มีการประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 61/2563 โดยมี นายแพทย์จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุม หลังเสร็จสิ้นการประชุม ดร.ทรงยศ คำชัย หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ แถลงถึงมติการประชุมของคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 61/2563 ว่า สรุปสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในวันนี้ พบผู้ติดเชื้อรวมทั่วโลก 53,082,241 ราย เสียชีวิตสะสม 1,299,220 ราย โดยพบว่า สหรัฐเมริกามียอดผู้ติดเชื้อสะสมสูงสุด 10,873,936 ราย รองลงมา คือ อินเดีย 8,727,900 ราย บราซิล 5,783,647 ราย ฝรั่งเศส 1,898,710 ราย และรัสเซีย 1,858,568 ราย ตามลำดับ“จากรายงานผลการติดเชื้อโควิดข้างต้นพบว่า ขณะนี้ประเทศทางฝั่งทวีปอเมริกาและยุโรปกลับมามีผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่มขึ้น สาเหตุมาจากการเข้าสู่ช่วงฤดูหนาวทำให้เชื้อสามารถเจริญเติบโตและมีชีวิตอยู่ได้นานขึ้น และในแถบทวีปเอเชียนั้นในหลายๆ ประเทศ ทั้งอินเดีย อินโดนีเซีย บังกลาเทศ ฟิลิปปินส์ ปากีสถาน ญี่ปุ่น เมียนมา ก็ยังพบจำนวนผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนหลักพันอยู่เช่นกัน” หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ กล่าวดร.ทรงยศ คำชัย กล่าวอีกว่า ส่วนสถานการณ์โควิด-19 ของประเทศไทยนั้น ขณะนี้ไทยจัดอยู่ในอันดับที่ 149 ของโลก ในวันนี้พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 9 ราย ซึ่งเป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศและเข้ากักกันตัวอยู่ใน State Quarantine ทั้งหมด และผู้ติดเชื้อไม่แสดงอาการ ทำให้ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 3,861 ราย เสียชีวิตที่ 60 ราย สำหรับสถานการณ์โควิด-19 ของจังหวัดเชียงใหม่ ยังคงตัวเลขผู้ป่วยติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 41 ราย โดยเป็นผู้ที่รักษาหาย 40 ราย และเสียชีวิต 1 ราย ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ไม่มีผู้ติดเชื้อภายในจังหวัดเป็นระยะเวลากว่า 184 วันแล้ว“สำหรับการประชุมหารือของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ในวันนี้มีด้วยกัน 5 เรื่อง เรื่องแรก ทีม ศปก.จ.เชียงใหม่ ได้แจ้งแผนการออกสุ่มตรวจ กำกับ ติตาม มาตรการการป้องกันโรคในสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการผับ บาร์ คาราโอเกะ ในเขต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ และมีแผนจะออกตรวจอีกในวันที่ 15 พ.ย., 18 พ.ย. และ 8 ธ.ค. โดยให้สถานบริการให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง เรื่องที่ 2 ความคืบหน้าในการจัดสถานที่สำหรับกักกันตัวของอำเภอ (Local Quarantine) เพื่อใช้เป็นสถานที่กักตัวสำหรับกลุ่มแรงงานต่างด้าวที่ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย โดยทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดได้อนุญาตให้ อ.แม่อาย จัดตั้งได้ในพื้นที่ ซึ่งทาง อ.แม่อาย มีความพร้อมในการเตรียมการและสามารถเปิดใช้ได้ในเร็วๆ นี้ โดยสถานที่ที่เป็น Local Quarantine จะอยู่ที่ ตชด.ที่ 334” ดร.ทรงยศฯ กล่าวเรื่องที่ 3 เกี่ยวกับความคืบหน้าในการจัดเตรียม รพ.สนาม เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือหากมีการระบาดระลอกที่ 2 โดยจะจัด รพ.สนามขึ้น เมื่อมีผู้ติดเชื้อมากกว่า 100 คนภายในจังหวัด ณ เวลานั้น โดยทางทีมรพ.สนามได้จัดเตรียมแผนการในกรณีดังกล่าวแล้ว ซึ่งรพ.สนาม ที่วางแผนไว้นั้นจะสามารถรองรับผู้ป่วยได้ 120 คน โดยใช้เต็นท์โดมจัดทำเป็น รพ.สนาม เต็นท์ละ 20 เตียง เรื่องที่ 4 คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอนุมัติให้เปิดสนามชนไก่จำนวน 3 แห่ง ในพื้นที่ 3 อำเภอ ได้แก่ อ.พร้าว อ.แม่อาย และ อ.ดอยสะเก็ด โดยต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัดด้วย“เรื่องที่ 5 การเตรียมสถานที่กักกันแห่งรัฐของ จ.เชียงใหม่ (Alternative Local Quarantine) ขณะนี้มีโรงแรมที่ผ่านการประเมินแล้วจำนวน 1 แห่ง และอยู่ระหว่างการดำเนินการของทีมคณะการประเมินอีกหลายแห่ง โดยประชาชนสามารถเข้าเช็กข้อมูลหรือรายชื่อโรงแรมที่เป็น ALQ ได้ที่เว็บไซต์ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ทั้งนี้ในการเปิดรับนักท่องเที่ยวนั้น ตามนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจะดูจากส่วนกลางเป็นหลัก โดยการจะรับนักท่องเที่ยวเข้ามานั้นจะเริ่มจากนักท่องเที่ยวกลุ่มที่มาจากประเทศที่มีความเสี่ยงต่ำกว่าจังหวัดเชียงใหม่ เช่น เมืองที่ไม่พบผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่มมากกว่า 184 วัน ขณะนี้มี 22 มณฑลของประเทศจีนที่ไม่มีรายงานการพบผู้ติดเชื้อมาแล้วเกินกว่าจำนวนวันดังกล่าว ซึ่งจะทำให้มีความปลอดภัยสูง” หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อฯ กล่าว“แต่อย่างไรก็ตามแม้ว่าเชียงใหม่จะไม่มีผู้ติดเชื้อในพื้นที่เลยเป็นเวลานานกว่า 180 วัน ยังต้องขอความร่วมมือให้พี่น้องประชาชนทุกท่านการ์ดอย่าตก และขอให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด ทั้งการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า, ล้างมือบ่อยๆ ด้วยแอลกอฮอล์เจลหรือสบู่, เว้นระยะห่างอย่างน้อย 1-2 เมตร, หลีกเลี่ยงการไปในสถานที่แออัด เป็นต้น เพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ยังคงต้องย้ำอยู่เสมอว่า หน้ากากคือ วัคซีนป้องกันโควิด-19 ที่ดีที่สุด สวมหน้ากากทุกครั้งเมื่อออกจากบ้าน” ดร.ทรงยศ คำชัย หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวในที่สุด

เขียนเมื่อ 13 พฤศจิกายน 2563 19:27:36 น. (view: 92)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-213510
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100cmu@yahoo.com
FAX : 053-942710

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง