News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ"การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้รับใบอนุญาตเครือข่ายวิทยุสถาบันการศึกษา"และการประชุมเครือข่ายวิทยุสถาบันการศึกษา ณ ศูนย์นวัตกรรมและความรู้ มทร.ธัญบุรี ชั้น7 ศูนย์การค้าบางซื่อจังชั่น กทม.โดยมีนส.สุณิสา เมืองแก้ว และ นายธีรภาพ เป็งจันทร์ เป็นผู้แทนจากสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชนเข้าร่วมการอบรมและการประชุมในครั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำรายละเอียดเสนอต่อ กสทช.เพื่อเสนอพิจารณาให้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง ซึ่งการอบรมในครั้งนี้มีผู้แทนจากเครือข่ายวิทยุสถาบันการศึกษาจำนวน 10 สถาบันเข้าร่วมงาน

เขียนเมื่อ 18 พฤศจิกายน 2563 14:40:07 น. (view: 117)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-213510
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100cmu@yahoo.com
FAX : 053-942710

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง