News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

สรุปผลการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 62 ประจำวันพุธ ที่ 18 พฤศจิกายน 2563          สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) วันนี้พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รวมทั่วโลก 55,936,901 ราย เสียชีวิตสะสม 1,343,116 ราย โดยพบว่า สหรัฐเมริกามียอดผู้ติดเชื้อสะสมสูงสุด 11,695,711 ราย รองลงมา คือ อินเดีย 8,912,704 ราย บราซิล 5,911,758 ราย ฝรั่งเศส 2,036,755 ราย และรัสเซีย 1,971,013 ราย ตามลำดับ ส่วนสถานการณ์โควิด-19 ของประเทศไทยนั้น ขณะนี้ไทยจัดอยู่ในอันดับที่ 151 ของโลก โดยวันนี้พบผู้ติดเชื้อรายใหม่จำนวน 2 ราย ซึ่งเป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศและเข้ากักกันตัวอยู่ใน State Quarantine ทั้งหมด ทำให้ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 3,880 ราย เสียชีวิตที่ 60 ราย สำหรับสถานการณ์โควิด-19 ใน จ.เชียงใหม่ ยังคงตัวเลขผู้ป่วยติดเชื้อในจังหวัดจำนวน 41 ราย โดยส่วนนี้มีผู้ที่รักษาหายกลับบ้านแล้วจำนวน 40 ราย และเสียชีวิต 1 ราย ซึ่ง จ.เชียงใหม่ ไม่มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 เป็นระยะเวลากว่า 187 วันแล้ว          สถานการณ์ที่น่าสนใจในต่างประเทศ ขณะนี้เกาหลีใต้ได้ยกระดับมาตรการคุมเข้มทางสังคมหลังเพิ่งคลายล็อคได้ 1 เดือน ซึ่งจะเริ่มใช้มาตรการคุมเข้มตั้งแต่วันพรุ่งนี้ (19 พ.ย. 63) โดยห้ามจัดกิจกรรมที่มีคนรวมกลุ่มกันเกินกว่า 100 คน กิจกรรมทางศาสนา ลดจำนวนผู้ชมกีฬา 30% สถานที่เสี่ยง เช่น สถานบันเทิง ต้องเว้นระยะห่างทางสังคมของผู้ที่ใช้บริการ และขยายระยะเวลาให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางไปต่างประเทศออกไปอีก 1 เดือน เพื่อควบคุมการระบาดระลอกใหม่หลังจากพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ในชุมชนมากกว่า 200 รายเป็นเวลา 4 วันติดต่อกัน           อีกเรื่องเป็นความคืบหน้าของวัคซีน COVID โดยองค์การอนามัยโลกได้ออกมาแสดงความยินดีกับบริษัทผลิดวัคซีนที่ประสบความสำเร็จในการทดลองกับอาสาสมัคร 2 บริษัท ได้แก่ บริษัทไฟเซอร์ซึ่งวัควีนสามารถต้านไวรัสได้ 90% และบริษัทโมเดอร์นาที่วัคซีนได้ผลถึง 94.5% และประเทศไทยก็ใช้วิธีการผลิตวัคซีนแบบเดียวกับทั้ง 2 บริษัท โดยคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้แจ้งว่าวัคซีนไทยจะผลิตเสร็จเดือนมกราคม 2564 และจะทำการทดลองในอาสาสมัครจำนวน 72 คน เดือนเมษายน 2564 นอกจากนี้ครม. ได้อนุมัติงบประมาณ 6 พันล้านในการจองวัคซีนล่วงหน้าเพิ่มอีก 26 ล้านโดส ซึ่งจะครอบคลุมคนไทยอีก 3 ล้านคน

.

       สำหรับการประชุมหารือของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ในวันนี้

          เรื่องที่ 1 ความก้าวหน้าในการเปรียบเทียบปรับตามความผิด พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ซึ่งมีความชัดเจนมากขึ้น โดยอธิบดีกรมควบคุมโรคได้ทำคำสั่งมอบหมายให้ ผอ.สคร.1, นพ.สสจ., รอง นพ.สสจ. ด้านเวชกรรมป้องกัน และพนักงานสอบสวนในพื้นที่ (ตำรวจ) สามารถดำเนินการเปรียบเทียบปรับในพื้นที่รับผิดชอบได้ ดังนั้นเมื่อมีผู้ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานโรคติดต่อก็จะถูกดำเนินคดีเปรียบเทียบปรับในจังหวัดเชียงใหม่ได้ทันที ซึ่งทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่จะจัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์ประชาชนให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง          เรื่องที่ 2 การคัดกรองเพื่อเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยง ขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจคัดกรองไปทั้งหมดจำนวน 8,885 คน โดยผลตรวจไม่พบเชื้อแม้แต่คนเดียวแต่ก็ยังคงต้องเฝ้าระวังต่อไป โดยเฉพาะในเขต 5 อำเภอชายแดนซึ่งขณะนี้อำเภอฝางและอำเภอไชยปราการได้ตรวจคัดกรองแรงงานต่างด้าวในพื้นที่อำเภอละ 100 คนแล้ว ซึ่งผลการตรวจก็ไม่พบคนติดเชื้อแต่อย่างใด ส่วนอำเภอเวียงแหง อำเภอเชียงดาว และอำเภอแม่อาย ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการตรวจอยู่          เรื่องที่ 3 ตม. รายงานความคืบหน้าการดำเนินคดีบุคคลต่างด้าวลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย กรณีของกลุ่มคนจีนจำนวน 19 คน ขณะนี้ได้ทำการกักตัวครบ 14 วันแล้วและผลการตรวจหาเชื้อ 2 ครั้งไม่พบว่ามีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ซึ่งทางเจ้าหน้าที่สอบสวนกำลังดำเนินคดีกับกลุ่มคนดังกล่าวและเตรียมผลักดันออกนอกประเทศต่อไป จึงขอฝากให้ประชาชนทุกคนที่พบเห็นต่างด้าวหน้าใหม่อยู่ในพื้นที่ หากมีอะไรผิดสังเกตขอให้แจ้งเบาะแสแก่เจ้าพนักงานของรัฐที่ใกล้ท่านได้ทันที เช่น กำนันหรือผู้ใหญ่บ้าน เพื่อจะได้ดำเนินการตรวจสอบและป้องกันโรคได้ทันที

.

          แต่อย่างไรก็ตาม ยังต้องขอความร่วมมือให้พี่น้องประชาชนทุกท่านการ์ดอย่าตก  และขอให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด ทั้งการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า, ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยแอลกอฮอล์เจลหรือสบู่, เว้นระยะห่างอย่างน้อย 1-2 เมตร, หลีกเลี่ยงการไปในสถานที่แออัด เป็นต้น เพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด-19

**********************************************

เขียนเมื่อ 18 พฤศจิกายน 2563 20:28:28 น. (view: 153)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-213510
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100cmu@yahoo.com
FAX : 053-942710

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง