News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

รมว.ทส. เยี่ยมชมตลาดจริงใจมาร์เก็ต จังหวัดเชียงใหม่

 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เยี่ยมชมตลาดจริงใจมาร์เก็ต จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นตลาดสีเขียว ที่ร่วมรณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติก เพื่อลดก๊าซเรือนกระจกและปัญหาสิ่งแวดล้อม วันที่ (21 พ.ย. 63) ที่ ตลาดจริงใจมาร์เก็ต อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจริงใจ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ยกระดับชุมชนสู่สังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก โดยมีนายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ และหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารตลาดจริงใจมาร์เก็ต พ่อค้า แม่ค้า และนักท่องเที่ยวเข้าร่วมกิจกรรม นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า ปัจจุบันปัญหาเรื่องถุงพลาสติกและปัญหาด้านก๊าซเรือนกระจำเป็นเรื่องสำคัญมาก ทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รณรงค์มาต่อเนื่อง ที่ผ่านมาสามารถลดการใช้ถุงพลาสติกได้มากกว่า 1 ล้านใบแล้ว การเดินทางมาที่ตลาดจริงใจมาร์เก็ตในวันนี้เพื่อเป็นการเยี่ยมชมตลาดที่เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับตลาดอื่นๆ ทั้งในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และต่างจังหวัด ซึ่งนอกเหนือจากได้รณรงค์ให้ผู้ที่มาจับจ่ายซื้อสินค้าใช้ถุงผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติกแล้ว ยังเป็นตลาดสีเขียว หรือ Green Market เพราะมีการจำหน่ายพืชผักปลอดสารเคมี ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีกับสุขภาพ และสินค้าอื่นๆ อีกมากมาย  นอกจากนี้ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยังได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณมอบให้กับผู้บริหารตลาด เพื่อแสดงความขอบคุณ และให้เห็นว่าตลาดแห่งนี้ มีกิจกรรมสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจกและเป็นตลาดสีเขียวที่เป็นตัวอย่างอีกแห่งหนึ่งของประเทศไทย

เขียนเมื่อ 21 พฤศจิกายน 2563 12:37:37 น. (view: 118)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-213510
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100cmu@yahoo.com
FAX : 053-942710

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง