News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

ชาวเชียงใหม่ ร่วมสวดเจริญพระพุทธมนต์ เสริมสิริมงคลให้กับแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ

  ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำพุทธศาสนิกชน ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อเสริมสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทย เนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม       วันนี้ (21 พ.ย. 63) ที่ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการทุกหมู่เหล่า และพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดเชียงใหม่  รวมถึงนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวและทำบุญในวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร  ร่วมประกอบพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์  เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า เนื่องในโอกาสวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 โดยรับเมตตาจากพระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นำพระภิกษุสงฆ์และสามเณร ร่วมสวดเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาในครั้งนี้            การประกอบพิธีดังกล่าว จัดขึ้นตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้กำหนดจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์พร้อมกันทั่วประเทศในทุกวันเสาร์ของแต่ละสัปดาห์  โดยเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป จนถึง วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563  รวมจำนวน 5 ครั้ง  ซึ่งครั้งสุดท้ายในครั้งที่ 5 นั้น จะตรงกับวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  ซึ่งทางคณะรัฐมนตรีได้กำหนดให้วันดังกล่าวเป็นวันชาติ รวมทั้งเป็นวันพ่อแห่งชาติของประเทศไทยอีกด้วย  ทั้งนี้ เพื่อให้พสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าได้ร่วมกันน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน  พร้อมทั้งร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันกษัตริย์ และเพื่อความเป็นสิริมงคลของปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า               ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่  พร้อมใจกันแต่งกายด้วยชุดสุภาพโทนสีขาว หรือโทนสีเหลือง  เพื่อมาเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ในอีก 2 ครั้งที่เหลือนี้ด้วย  ในวันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน และวันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563  ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ที่ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร  อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ *****************************

เขียนเมื่อ 21 พฤศจิกายน 2563 12:53:04 น. (view: 146)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-213510
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100cmu@yahoo.com
FAX : 053-942710

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง