News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

สพป.ชม.2 ยกระดับผลการประเมิน ITA Online ด้วย POI MODEL และ 5 ขั้นตอนการดำเนินงาน
Sep22
สพป.ชม.2 ยกระดับผลการประเมิน ITA Online ด้วย POI MODEL และ 5 ขั้นตอนการดำเนินงาน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2(สพป.ชม.2) ได้ดำเนินการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา (สำนักงานเขตสุจริต) และรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนิ

22 กันยายน 2563 14:25:03 น. view: 76

คณะการสื่อสารมวลชน มช. ลงนามความร่วมมือกับสภาลมหายใจเชียงใหม่ ในการทำงานเพื่อการสื่อสารและสนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นควัน PM 2.5 จังหวัดเชียงใหม่ 
Sep21
คณะการสื่อสารมวลชน มช. ลงนามความร่วมมือกับสภาลมหายใจเชียงใหม่ ในการทำงานเพื่อการสื่อสารและสนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นควัน PM 2.5 จังหวัดเชียงใหม่ 

 21 กันยายน 2563 ที่ห้อง 1101 อาคารบริหาร คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดให้มีการลงนามความร่วมมือระหว่าง สภาลมหายใจเชียงใหม่ โดย นายชัชวาลย์ ทองดีเลิศ ประธานคณะกรรมการอำนวยการสภาลมหา

21 กันยายน 2563 16:21:59 น. view: 159

22 กันยายนนี้
Sep18
22 กันยายนนี้ "วันศารทวิษุวัต" กลางวันยาวเท่ากลางคืน

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  เผย 22 กันยายน 2563 เป็นวัน “ศารทวิษุวัต” ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออก และตกทางทิศตะวันตกพ

18 กันยายน 2563 16:43:34 น. view: 73

มช.เปิดหลักสูตร 2 ปริญญา การผลิตแพทย์นักวิทยาการข้อมูล
Sep18
มช.เปิดหลักสูตร 2 ปริญญา การผลิตแพทย์นักวิทยาการข้อมูล

ศ.เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย นายกสภา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด “ การแถลงข่าวสื่อมวลชน เรื่องการผลิตแพทย์นักวิทยาการข้อมูล” (หลักสูตร 2 ปริญญา, เรียน 7 ปี) วิทยากรโดย ศ.นพ.

18 กันยายน 2563 16:22:30 น. view: 108

สพป.ชม.2 จัดค่ายผลิตสื่อสร้างสรรค์เพื่อการต่อต้านการทุจริต
Sep17
สพป.ชม.2 จัดค่ายผลิตสื่อสร้างสรรค์เพื่อการต่อต้านการทุจริต

ระหว่างวันที่ 15-16 กันยาน 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 (สพป.ชม.2) จัดค่ายผลิตสื่อสร้างสรรค์เพื่อการต่อต้านการทุจริตให้แก่ ครูและนักเรียน ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น

17 กันยายน 2563 17:46:40 น. view: 99

สถานีวิทยุแห่งจุฬาฯ นำเครือข่ายวิทยุสถาบันการศึกษา จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร
Sep17
สถานีวิทยุแห่งจุฬาฯ นำเครือข่ายวิทยุสถาบันการศึกษา จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "มหัศจรรย์แห่งเสียง..การสื่อสารที่ทรงพลัง"

วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2563 ที่ห้องจามจุรี 1 ชั้น M โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 17-18 กันยายน ได้จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "มหัศจรรย์แห่งเสียง..การสื่อสารที่ทรงพลัง" โ

17 กันยายน 2563 10:22:25 น. view: 51

สวพส.ภูมิใจ รับ 3 รางวัล “เลิศรัฐ” ประจำปี 2563 สาขาบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม
Sep17
สวพส.ภูมิใจ รับ 3 รางวัล “เลิศรัฐ” ประจำปี 2563 สาขาบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม

  วันที่ 16 กันยายน 2563 - นายวิรัตน์ ปราบทุกข์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง และคณะ เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2563 โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้เกียติเป็นประธานมอบ

17 กันยายน 2563 10:15:51 น. view: 44

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานการวิจัยทางด้านข้าวเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมและบุคลากร ระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับสภาเกษตรจังหวัด 15 จังหวัด
Sep15
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานการวิจัยทางด้านข้าวเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมและบุคลากร ระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับสภาเกษตรจังหวัด 15 จังหวัด

ที่ ห้องประชุมทองกวาว สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศ.คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นประธาน เพื่อลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “พัฒนาเกษตรกรรม พัฒนาเกษ

15 กันยายน 2563 16:34:14 น. view: 75

สุดยอดผู้นำท้องถิ่นภาคเหนือเคลื่อน 6 ประเด็นรับมือวิกฤต
Sep13
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นภาคเหนือเคลื่อน 6 ประเด็นรับมือวิกฤต

  เวทีสุดยอดผู้นำชุมชนท้องถิ่นภาคเหนือร่วมประมวลทิศทางขับเคลื่อนเครือข่ายสู่ความยั่งยืน 6 ประเด็น “เตรียมความพร้อมผู้สูงอายุ-เศรษฐกิจชุมชน-จัดการโรคติดต่อ-สร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลง-สร้างช

13 กันยายน 2563 12:48:15 น. view: 132

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
Sep13
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

          รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี           เมื่อเวลา 16.00 น. วันที่ 12 กันยายน 2563 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยสำนักงานเชียง

13 กันยายน 2563 12:44:31 น. view: 91

ชุมนุมสุดยอดผู้นำท้องถิ่นภาคเหนือ หวังเฟ้นหาต้นแบบรับมือสถานการณ์วิกฤต ระบุผู้นำที่ดีต้องนำคิด นำทำ นำพา ให้ชุมชนอยู่อย่างมีความสุข เชื่อประเทศไทยจะเข้มแข็งถ้าเราร่วมกันสร้างสุดยอดผู้นำตำบลละ 200 คน
Sep11
ชุมนุมสุดยอดผู้นำท้องถิ่นภาคเหนือ หวังเฟ้นหาต้นแบบรับมือสถานการณ์วิกฤต ระบุผู้นำที่ดีต้องนำคิด นำทำ นำพา ให้ชุมชนอยู่อย่างมีความสุข เชื่อประเทศไทยจะเข้มแข็งถ้าเราร่วมกันสร้างสุดยอดผู้นำตำบลละ 200 คน

 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563 ที่ห้องสักทอง อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จ.เชียงใหม่ เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดเวทีสุดยอดผู้นำชุมชนท้อ

11 กันยายน 2563 13:56:14 น. view: 175

ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 จัดโครงการกลับไปไหว้ครูคนแรกส่งเสริมความกตัญญู ต่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์เพื่อเป็นคนดีของสังคมตามวัตถุประสงค์ของการเป็นนักศึกษาวิชาทหารของกองทัพบก
Sep11
ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 จัดโครงการกลับไปไหว้ครูคนแรกส่งเสริมความกตัญญู ต่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์เพื่อเป็นคนดีของสังคมตามวัตถุประสงค์ของการเป็นนักศึกษาวิชาทหารของกองทัพบก

    พ.อ.วิชา   ภู่ทอง ผู้บังคับศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 เปิดเผยว่า ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 จัดโครงการกลับไปไหว้ครูคนแรกนั่นคือพ่อแม่ ครูบาอาจาร์ยที่เคยส

11 กันยายน 2563 13:54:14 น. view: 78

ม.แม่โจ้  ทำพิธีลงนามกับ  บ.ซาลัส ไบโอซูติคอล (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมพัฒนา การปลูก สกัด และผลิตผลิตภัณฑ์จากพืชกัญชา กัญชง และพืชสมุนไพร เพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์
Sep10
ม.แม่โจ้  ทำพิธีลงนามกับ  บ.ซาลัส ไบโอซูติคอล (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมพัฒนา การปลูก สกัด และผลิตผลิตภัณฑ์จากพืชกัญชา กัญชง และพืชสมุนไพร เพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์

  วันพุธที่ 9 กันยายน 2563  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ บริษัท ซาลัส ไบโอซูติคอล (ประเทศไทย) จำกัด ได้มีพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างกัน เพื่อร่วมศึกษาและพัฒนาการปลูก สกัด และผลิตผลิตภัณฑ์จากพืชกัญช

10 กันยายน 2563 10:32:25 น. view: 116

หลายภาคส่วนในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด มุ่งหวังให้เกิดการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างแท้จริง
Sep08
หลายภาคส่วนในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด มุ่งหวังให้เกิดการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างแท้จริง

วันนี้ (8 ก.ย. 63) เวลา 09.30 น. ที่ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็นแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือต

08 กันยายน 2563 18:28:21 น. view: 118

จังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ผนึกกำลังจัดงาน Lanna Expo 2020 ครั้งที่ 8 
Sep08
จังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ผนึกกำลังจัดงาน Lanna Expo 2020 ครั้งที่ 8 

จังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ผนึกกำลังจัดงาน Lanna Expo 2020 ครั้งที่ 8  18-27 กันยายนนี้ ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา เซียงใหม่ ภายใต้แนวคิด "กินดี อยู่ดี ชีวิตวิถีใหม่"

08 กันยายน 2563 16:27:27 น. view: 155

มีหัวข้อทั้งหมด 811 หัวข้อ
มีหน้าทั้งหมด 55 หน้า
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-213510
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100cmu@yahoo.com
FAX : 053-942710

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง