News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

หน่วยงานด้านการบินผนึกกำลัง ประชาสัมพันธ์ผู้โดยสารกรอกข้อมูลผ่าน CM-CHANA ก่อนเดินทางมายังจังหวัดเชียงใหม่ ขณะที่จังหวัดส่งเจ้าหน้าที่ อส.ช่วยเสริมกำลังในการคัดกรอง
Dec29
หน่วยงานด้านการบินผนึกกำลัง ประชาสัมพันธ์ผู้โดยสารกรอกข้อมูลผ่าน CM-CHANA ก่อนเดินทางมายังจังหวัดเชียงใหม่ ขณะที่จังหวัดส่งเจ้าหน้าที่ อส.ช่วยเสริมกำลังในการคัดกรอง

           วันที่ 29 ธันวาคม 2563 นายวีระพันธ์ ดีอ่อน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ติดตามมาตรการคัดกรองผู้โดยสารที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ผ่านช่องทางสนามบิน โดยมีนายอมรรัก

29 ธันวาคม 2563 16:38:31 น. view: 173

เชียงใหม่ เปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564
Dec29
เชียงใหม่ เปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564

  จังหวัดเชียงใหม่ เปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 ภายใต้หัวข้อการรณรงค์ “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” ตั้งเป้าลดจำนวนอุบัติเหตุให

29 ธันวาคม 2563 16:33:51 น. view: 150

ผลตรวจผู้สัมผัสเสี่ยงสูงราย CM47 ผลออกแล้ว 1 ราย เป็นลบ นัดตรวจเสี่ยงต่ำอีก 97 ราย 30 ธ.ค. นี้ พร้อมเคาะพื้นที่เสี่ยงสูงตามประกาศ สสจ.ระยอง เข้าเชียงใหม่ต้องกักตัว 14 วัน
Dec28
ผลตรวจผู้สัมผัสเสี่ยงสูงราย CM47 ผลออกแล้ว 1 ราย เป็นลบ นัดตรวจเสี่ยงต่ำอีก 97 ราย 30 ธ.ค. นี้ พร้อมเคาะพื้นที่เสี่ยงสูงตามประกาศ สสจ.ระยอง เข้าเชียงใหม่ต้องกักตัว 14 วัน

ผลตรวจผู้สัมผัสเสี่ยงสูงราย CM47 ผลออกแล้ว 1 ราย เป็นลบ นัดตรวจเสี่ยงต่ำอีก 97 ราย 30 ธ.ค. นี้ พร้อมเคาะพื้นที่เสี่ยงสูงตามประกาศ สสจ.ระยอง เข้าเชียงใหม่ต้องกักตัว 14 วัน ขอความร่วมมือผู้เข้าเมืองสแกน CM Chana

28 ธันวาคม 2563 20:01:27 น. view: 157

“เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี” ต้อนรับอากาศหนาว เชิญชม “จามรี” สัตว์แห่งหิมาลัย 1 ปี โชว์ตัว 1 ครั้ง
Dec28
“เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี” ต้อนรับอากาศหนาว เชิญชม “จามรี” สัตว์แห่งหิมาลัย 1 ปี โชว์ตัว 1 ครั้ง

            วันที่ 28 ธันวาคม 2563 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เชิญชม “จามรี” (Bos grunniens) สัตว์แห่งหิมาลัย เพศเมีย จำนวน 1 ตัว อายุ 13 ปี ปัจจุบันมีสุขภาพสมบูรณ์ แข

28 ธันวาคม 2563 17:26:05 น. view: 141

เชียงใหม่พบผู้ติดโควิด-19 เพิ่มอีก 1 ราย เดินทางมาจากระยอง ขณะที่ทีมสอบสวนโรคเชียงใหม่ตรวจพบผู้สัมผัสได้ทั้งหมดแล้ว 127 ราย เสี่ยงสูงที่เดินทางมาด้วย 3 ราย ผลตรวจเป็นลบ ตอบโจทย์ได้ชัดถึงมาตรการควบคุมโรคที่เข้มข้นของจังหวัดเชียงใหม่
Dec27
เชียงใหม่พบผู้ติดโควิด-19 เพิ่มอีก 1 ราย เดินทางมาจากระยอง ขณะที่ทีมสอบสวนโรคเชียงใหม่ตรวจพบผู้สัมผัสได้ทั้งหมดแล้ว 127 ราย เสี่ยงสูงที่เดินทางมาด้วย 3 ราย ผลตรวจเป็นลบ ตอบโจทย์ได้ชัดถึงมาตรการควบคุมโรคที่เข้มข้นของจังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 27 ธ.ค. 63 ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเฉพาะกิจจังหวัดเชียงใหม่ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายแพทย์กิตติพันธุ์ ฉลอม ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า จากที่ทุกท่านได้

27 ธันวาคม 2563 21:21:52 น. view: 153

รองแม่ทัพภาคที่​ 3​ ยืนยัน​กองกำลังป้องกันชายแดน​ วางกำลังพลคุมเข้มชายแดน  เพื่อรักษาความปลอดภัยแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวป้องกันโควิด -19
Dec27
รองแม่ทัพภาคที่​ 3​ ยืนยัน​กองกำลังป้องกันชายแดน​ วางกำลังพลคุมเข้มชายแดน เพื่อรักษาความปลอดภัยแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวป้องกันโควิด -19

   จากการที่จังหวัดเชียงใหม่ จัดรายการพิเศษ  ยืนยันความพร้อมในมาตรการรักษาความปลอดภัย และการป้องกัน โควิด -19 แก่นักท่องเที่ยวช่วงส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2564 ผ่านรายการผู้ว่าราชการจังหวั

27 ธันวาคม 2563 19:10:52 น. view: 98

เชียงใหม่ ผนึกกำลังแถลงความพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวในช่วงปีใหม่ 2564
Dec27
เชียงใหม่ ผนึกกำลังแถลงความพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวในช่วงปีใหม่ 2564

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ผนึกกำลังทุกภาคส่วนแถลงความพร้อมมาตรการรักษาความปลอดภัย และการป้องกัน โควิด -19 สร้างความมั่นใจแก่นักท่องเที่ยวในช่วงส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ยืนยัน “เชียงให

27 ธันวาคม 2563 14:29:56 น. view: 126

ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2564 ห้ามปล่อยโคมทั้งจังหวัดเชียงใหม่ ประกาศจังหวัดถึงมาตรการการจุดและปล่อยโคมลอยโคมไฟ ฉบับใหม่ มีผลบังคับใช้แล้ว ลงประกาศราชกิจานุเบกษาเมื่อ 25 ธ.ค. 63 ที่ผ่าน
Dec26
ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2564 ห้ามปล่อยโคมทั้งจังหวัดเชียงใหม่ ประกาศจังหวัดถึงมาตรการการจุดและปล่อยโคมลอยโคมไฟ ฉบับใหม่ มีผลบังคับใช้แล้ว ลงประกาศราชกิจานุเบกษาเมื่อ 25 ธ.ค. 63 ที่ผ่าน

วันที่ 25 ธ.ค. 63 ราชกิจจานุเบกกษา ลงประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง มาตรการป้องกันและการรักษาความปลอดภัยและการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน ในการจุดและปล่อยโคมลอย โคมไฟ โคมควัน (ว่าวฮม) หรือว

26 ธันวาคม 2563 16:37:12 น. view: 174

เปิดเส้นทางท่องเที่ยวโดยชุมชนในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยว
Dec26
เปิดเส้นทางท่องเที่ยวโดยชุมชนในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยว

วันที่ 25 ธันวาคม 2563  จังหวัดเชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประธานพิธีเปิดกิจกรรม Kick off เปิดตัวเส้นทางกา

26 ธันวาคม 2563 11:21:56 น. view: 122

มช.จัดแถลงข่าวประจำปี พร้อมขับเคลื่อนทุกมิติ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวทาง SDGs ขององค์การสหประชาชาติ บนพื้นฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
Dec24
มช.จัดแถลงข่าวประจำปี พร้อมขับเคลื่อนทุกมิติ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวทาง SDGs ขององค์การสหประชาชาติ บนพื้นฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

  วันนี้ ( 24 ธ.ค.63 ) ที่ห้องทองกวาว ชั้น 2 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) ได้จัดงานแถลงข่าวและขอบคุณสื่อมวลชนประจำปี 2563พร้อมนำเสนอนโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมเดินหน้าสู่ &

24 ธันวาคม 2563 15:19:52 น. view: 166

รองแม่ทัพภาคที่ 3 ประชุมร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด 17 จังหวัดเตรียมแผนป้องกันไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือก่อนเข้าสู่ช่วงสถานการณ์
Dec24
รองแม่ทัพภาคที่ 3 ประชุมร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด 17 จังหวัดเตรียมแผนป้องกันไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือก่อนเข้าสู่ช่วงสถานการณ์

       วันที่ 24 ธ.ค. 63 พล.ต.ถนัดพล โกศัยเสวี รองแม่ทัพภาคที่ 3 ในฐานะรองผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้าเป็นประธานการประชุมฯ และ พ.อ.

24 ธันวาคม 2563 14:52:01 น. view: 107

เชียงใหม่​สภาพอากาศยังหนาวเย็นต่อเนื่อง
Dec24
เชียงใหม่​สภาพอากาศยังหนาวเย็นต่อเนื่อง

เชียงใหม่​สภาพอากาศยังหนาวเย็นต่อเนื่อง ประชาชนในหลายพื้นที่โดยเฉพาะอำเภอรอบนอกและบนพื้นที่สูง ได้รับผลกระทบจากภัยหนาวมากขึ้น​ รวมทั้งเด็กๆนักเรียน​ เช่น​พื้นที่อำเภออมก๋อย​ วันนี้อุณหภู

24 ธันวาคม 2563 14:49:08 น. view: 105

โควิด-19 เชียงใหม่ไม่มีเพิ่ม ตรวจกลุ่มเสี่ยง 979 ราย ผลเป็นลบ 23 ธ.ค. ตรวจเพิ่มอีก 588 ราย ยังรอผล เตรียมคืนพื้นที่ 3 ตำบลของแม่อายเข้าสู่สภาวะปกติ
Dec23
โควิด-19 เชียงใหม่ไม่มีเพิ่ม ตรวจกลุ่มเสี่ยง 979 ราย ผลเป็นลบ 23 ธ.ค. ตรวจเพิ่มอีก 588 ราย ยังรอผล เตรียมคืนพื้นที่ 3 ตำบลของแม่อายเข้าสู่สภาวะปกติ

วันที่ 23 ธ.ค. 63 ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเฉพาะกิจจังหวัดเชียงใหม่ นายวีระพันธ์ ดีอ่อน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และนายแพทย์จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกันแถลงถึงสถา

23 ธันวาคม 2563 19:24:50 น. view: 146

แม่ทัพภาคที่ 3 พร้อม ผบช.ภ. 5 ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่บรูณาการสกัดกั้นแรงรานต่างด้าวลักลอบเข้าประเทศป้องกันการแพร่ระบาด โควิด 19 บินตรวจเส้นทางตามแนวตะเข็บชายแดน จังหวัดเชียงใหม่เชียงราย พร้อมเสริมกำลังพลทหารและตำรวจตั้งด่านตรวจด่านสกัดรวมทั้งจัดชุดลา
Dec23
แม่ทัพภาคที่ 3 พร้อม ผบช.ภ. 5 ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่บรูณาการสกัดกั้นแรงรานต่างด้าวลักลอบเข้าประเทศป้องกันการแพร่ระบาด โควิด 19 บินตรวจเส้นทางตามแนวตะเข็บชายแดน จังหวัดเชียงใหม่เชียงราย พร้อมเสริมกำลังพลทหารและตำรวจตั้งด่านตรวจด่านสกัดรวมทั้งจัดชุดลา

    พลโท อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3 นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์  พล.ต.ท. ประจวบ วงศ์สุข ผบช.ภ.5 พล.ต.ต. พิเชษฐ จิระนันตสิน  ผบก.ภจว. ชม. ขึ้นเฮลิคอปเตอร์บินสำรวจเส้นทางตามแนวตะเข็บชายแดน อ .แม่อาย จั

23 ธันวาคม 2563 17:59:04 น. view: 159

กองทัพภาคที่ 3 เตรียมจัดตั้งจุดบริการประชาชน 79 จุด 17 จ.ภาคเหนือ พร้อมนำ ฮ.เข้ามาช่วยเหลือสนับสนุนส่งผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต โดยบูรณาการร่วมกับส่วนราชการและเอกชนในพื้นที่ อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติภัยทางถนน ภาย
Dec23
กองทัพภาคที่ 3 เตรียมจัดตั้งจุดบริการประชาชน 79 จุด 17 จ.ภาคเหนือ พร้อมนำ ฮ.เข้ามาช่วยเหลือสนับสนุนส่งผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต โดยบูรณาการร่วมกับส่วนราชการและเอกชนในพื้นที่ อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติภัยทางถนน ภาย

       พ.อ. รุ่งคุณ มหาปัญญาวงศ์ โฆษก กองทัพภาคที่ 3 เผยว่าผู้บัญชาการทหารบก มอบหมายให้หน่วยทหารของกองทัพบก ให้การดูแลประชาชนสร้างความปลอดภัยในการเดินทาง ลดอุบัติเหตุ ด้วยการจัดตั้ง “จุดบร

23 ธันวาคม 2563 17:55:24 น. view: 140

มีหัวข้อทั้งหมด 1144 หัวข้อ
มีหน้าทั้งหมด 77 หน้า
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-213510
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : [email protected]

FAX : 053-942704

LINE :  FM100CMU 

 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็นจากสาธารณะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน
https://forms.gle/e4E3rYTnv3LvxcxN8

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง