RADIO ON DEMAND

รายการย้อนหลัง

Asia Calling
e-english.cmu
Economics Hilight
Grad Radio
Lanna Go-ASEAN
T-TALK
Teen Idol
VOA
ข่าวสารล้านนา
คลินิกคอม
จารึกรอยไทย
ตราชูคู่ชาวบ้าน
ตะวันออกปริทัศน์
ทุกมิติ กีฬาไทย
ธรรมชาติบำบัดกับบัลวีเวียงพิงค์
บ้านจุ้มเมืองเย็น
ผญ๋าชุมชน
มรดกล้านนา มรดกล้านนา
มุมสัตวแพทย์
รายการพิเศษ FM100
รายการพิเศษ พิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่51 มช.
ร้อยสาระ
ร้อยสาระ ช่วง กินดีอยู่ดี Healthy @ Chiang Mai
ร้อยสาระ ช่วง ระลึกนึกทำ
ร้อยสาระ ช่วง หมอกฎหมายทนายชาวบ้าน
ร้อยสาระ ช่วง ห้องแพทย์
ร้อยสาระ ช่วง เจาะประเด็นร้อน / แบ๊งค์ชาติภาคเหนือ
ร้อยสาระ ช่วง เปิดประเด็น / คุยกับหมอไพรัช
ร้อยสาระ ช่วงคุยกับหมอไพรัช
ร้อยสาระพาชิม
ร้อยเรื่องเมืองเชียงใหม่
สร้างเสริมสุขภาพกับหมอสวนดอก
สารคดีวิทยุ ชุด อาหารไทยลื้อ
สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาพบประชาชน
สุขภาพจิต
ห้องหนังสือ
อินไซด์แมสคอม
เราคืออาเซียน
เล่าขานล้านนา
เศรษฐกิจรายสัปดาห์
เสียงแห่งสาระจากตะวันตก
โฟกัสเชียงใหม่ ช่วง ITSC Corner
โฟกัสเชียงใหม่ ช่วง ตามรอยพ่อใช้ชีวิตอย่างพอเพียง ...
โฟกัสเชียงใหม่ ช่วง รอบบ้านผ่านเมือง
โฟกัสเชียงใหม่ ช่วง ศูนย์นวัตกรรม / เล่าขานงานวิจัย
โฟกัสเชียงใหม่ ช่วง โค้ชธุรกิจ / สาธารณสุข
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-213510
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100cmu@yahoo.com
FAX : 053-942710

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง