RADIO ON DEMAND

รายการย้อนหลัง

รายการ โฟกัสเชียงใหม่ ช่วง รอบบ้านผ่านเมือง

โฟกัสเชียงใหม่ ช่วง รอบบ้านผ่านเมือง
รายการ: โฟกัสเชียงใหม่ ช่วง รอบบ้านผ่านเมือง

รอบบ้านผ่านเมือง 5 กันยายน 2559

รอบบ้านผ่านเมือง 5 กันยายน 2559
05 ก.ย 2559


รอบบ้านผ่านเมือง29สิงหาคม 2559

รอบบ้านผ่านเมือง29สิงหาคม 2559
29 ส.ค 2559


รอบบ้านผ่านเมือง22สิงหาคม 2559

รอบบ้านผ่านเมือง22สิงหาคม2559
22 ส.ค 2559


รอบบ้านผ่านเมือง15สิงหาคม 2559

รอบบ้านผ่านเมือง15สิงหาคม 2559
15 ส.ค 2559


รอบบ้านผ่านเมือง8สิงหาคม 2559

รอบบ้านผ่านเมือง8สิงหาคม 2559
08 ส.ค 2559


รอบบ้านผ่านเมือง1สิงหาคม 2559

รอบบ้านผ่านเมือง1สิงหาคม 2559
01 ส.ค 2559


รอบบ้านผ่านเมือง25กรกฏาคม 2559

รอบบ้านผ่านเมือง 25 กรกฏาคม 2559
25 ก.ค 2559


รอบบ้านผ่านเมือง 11 กรกฏาคม 2559

รอบบ้านผ่านเมือง 11 กรกฏาคม 2559
11 ก.ค 2559


รอบบ้านผ่านเมือง 4 กรกฏาคม 2559

รอบบ้านผ่านเมือง 4 กรกฏาคม 2559
04 ก.ค 2559


รอบบ้านผ่านเมือง 27 มิถุนายน 2559

รอบบ้านผ่านเมือง27มิถุนายน2559
27 มิ.ย 2559


มีหัวข้อทั้งหมด 134 หัวข้อ
มีหน้าทั้งหมด 14 หน้า
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-213510
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100cmu@yahoo.com
FAX : 053-942710

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง