RADIO ON DEMAND

รายการย้อนหลัง

รายการ โฟกัสเชียงใหม่ ช่วง ITSC Corner

โฟกัสเชียงใหม่ ช่วง ITSC Corner
รายการ: โฟกัสเชียงใหม่ ช่วง ITSC Corner

โฟกัสเชียงใหม่ITSC9 สิงหาคม 2559

โฟกัสเชียงใหม่ITSC9 สิงหาคม 2559
09 ส.ค 2559


โฟกัสเชียงใหม่ITSC26กรกฏาคม 2559

โฟกัสเชียงใหม่ITSC26กรกฏาคม 2559
26 ก.ค 2559


โฟกัสเชียงใหม่ITSC 19กค59

โฟกัสเชียงใหม่ITSC 19กค59
19 ก.ค 2559


โฟกัสเชียงใหม่ITSC 12กค59

โฟกัสเชียงใหม่ITSC 12กค59
12 ก.ค 2559


โฟกัสเชียงใหม่ ITSC 5 กรกฏาคม 2559

โฟกัสเชียงใหม่ ITSC 5 กรกฏาคม 2559
05 ก.ค 2559


โฟกัสเชียงใหม่ ITSC 28 มิย 59

โฟกัสเชียงใหม่ ITSC  28 มิย 59
28 มิ.ย 2559


ITSC Corner 21 มิย 59

ITSC Corner  21 มิย 59
21 มิ.ย 2559


มีหัวข้อทั้งหมด 57 หัวข้อ
มีหน้าทั้งหมด 6 หน้า
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-213510
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100cmu@yahoo.com
FAX : 053-942710

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง