RADIO ON DEMAND

รายการย้อนหลัง

รายการ โฟกัสเชียงใหม่ ช่วง โค้ชธุรกิจ / สาธารณสุข

โฟกัสเชียงใหม่ ช่วง โค้ชธุรกิจ / สาธารณสุข
รายการ: โฟกัสเชียงใหม่ ช่วง โค้ชธุรกิจ / สาธารณสุข

โฟกัสเชียงใหม่ 16 ม.ค.62

คณะเภสัชศาสตร์ มช.
16 ม.ค 2562

โฟกัสเชียงใหม่ 12 ธ.ค.61

สุขภาพดีวิถีไทย/โค้ชธุรกิจ
12 ธ.ค 2561


โฟกัสเชียงใหม่ 5 ธ.ค.61

ครึ่งแรก สุขภาพดีวิถีไทย / ครึ่งหลัง คณะเภสัชศาสตร์
05 ธ.ค 2561


โฟกัสเชียงใหม่ 28 พ.ย.61

ครึ่งแรก สุขภาพดีวิถีไทย / ครึ่งหลัง โค้ชธุรกิจ
28 พ.ย 2561


โฟกัสเชียงใหม่ 21 พ.ย.61

สุขภาพดีวิถีไทย/คณะเภสัชศาสตร์
21 พ.ย 2561


โฟกัสเชียงใหม่ 7 พ.ย.61

สุขภาพดีวิถีไทย/คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
07 พ.ย 2561


โฟกัสเชียงใหม่ 24 ต.ค.61

สุขภาพดีวิถีไทย / โค้ชธุรกิจ
24 ต.ค 2561


มีหัวข้อทั้งหมด 108 หัวข้อ
มีหน้าทั้งหมด 11 หน้า
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-213510
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100cmu@yahoo.com
FAX : 053-942710

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง