RADIO ON DEMAND

รายการย้อนหลัง

รายการ โฟกัสเชียงใหม่ ช่วง ตามรอยพ่อใช้ชีวิตอย่างพอเพียง / เชียงใหม่เมืองงาม

โฟกัสเชียงใหม่ ช่วง ตามรอยพ่อใช้ชีวิตอย่างพอเพียง  / เชียงใหม่เมืองงาม
รายการ: โฟกัสเชียงใหม่ ช่วง ตามรอยพ่อใช้ชีวิตอย่างพอเพียง / เชียงใหม่เมืองงาม

โฟกัสเชียงใหม่ ช่วง ตามรอยพ่อใช้ชีวิตอย่างพอเพียง / ท่องเที่ยวทั่วทิศวิถีชีวิตวิถีชุมชน 22 ก.ย 59

โฟกัสเชียงใหม่ ช่วง ตามรอยพ่อใช้ชีวิตอย่างพอเพียง / ท่องเที่ยวทั่วทิศวิถีชีวิตวิถีชุมชน 22 ก.ย 59
22 ก.ย 2559


โฟกัสเชียงใหม่ ช่วง ตามรอยพ่อใช้ชีวิตอย่างพอเพียง / ท่องเที่ยวทั่วทิศวิถีชีวิตวิถีชุมชน 8 ก.ย 59

โฟกัสเชียงใหม่ ช่วง ตามรอยพ่อใช้ชีวิตอย่างพอเพียง / ท่องเที่ยวทั่วทิศวิถีชีวิตวิถีชุมชน 8 ก.ย 59
08 ก.ย 2559


โฟกัสเชียงใหม่ ช่วง ตามรอยพ่อใช้ชีวิตอย่างพอเพียง / ท่องเที่ยวทั่วทิศวิถีชีวิตวิถีชุมชน 1 ก.ย 59

โฟกัสเชียงใหม่ ช่วง ตามรอยพ่อใช้ชีวิตอย่างพอเพียง / ท่องเที่ยวทั่วทิศวิถีชีวิตวิถีชุมชน 1 ก.ย 59
01 ก.ย 2559


โฟกัสเชียงใหม่ ช่วง ตามรอยพ่อใช้ชีวิตอย่างพอเพียง / ท่องเที่ยวทั่วทิศวิถีชีวิตวิถีชุมชน 25 ส.ค 59

โฟกัสเชียงใหม่ ช่วง ตามรอยพ่อใช้ชีวิตอย่างพอเพียง / ท่องเที่ยวทั่วทิศวิถีชีวิตวิถีชุมชน 25 ส.ค 59
25 ส.ค 2559


โฟกัสเชียงใหม่ ช่วง ตามรอยพ่อใช้ชีวิตอย่างพอเพียง / ท่องเที่ยวทั่วทิศวิถีชีวิตวิถีชุมชน 17 ส.ค 59

โฟกัสเชียงใหม่ ช่วง ตามรอยพ่อใช้ชีวิตอย่างพอเพียง / ท่องเที่ยวทั่วทิศวิถีชีวิตวิถีชุมชน 17 ส.ค 59
18 ส.ค 2559


โฟกัสเชียงใหม่ ช่วง ตามรอยพ่อใช้ชีวิตอย่างพอเพียง / ท่องเที่ยวทั่วทิศวิถีชีวิตวิถีชุมชน 11 ส.ค 59

โฟกัสเชียงใหม่ ช่วง ตามรอยพ่อใช้ชีวิตอย่างพอเพียง / ท่องเที่ยวทั่วทิศวิถีชีวิตวิถีชุมชน 11 ส.ค 59
11 ส.ค 2559


โฟกัสเชียงใหม่ ช่วง ตามรอยพ่อใช้ชีวิตอย่างพอเพียง / ท่องเที่ยวทั่วทิศวิถีชีวิตวิถีชุมชน 4 ส.ค 59

โฟกัสเชียงใหม่ ช่วง ตามรอยพ่อใช้ชีวิตอย่างพอเพียง / ท่องเที่ยวทั่วทิศวิถีชีวิตวิถีชุมชน 4 ส.ค  59
04 ส.ค 2559


โฟกัสเชียงใหม่ ช่วง ตามรอยพ่อใช้ชีวิตอย่างพอเพียง / ท่องเที่ยวทั่วทิศวิถีชีวิตวิถีชุมชน 28 ก.ค 59

โฟกัสเชียงใหม่ ช่วง ตามรอยพ่อใช้ชีวิตอย่างพอเพียง / ท่องเที่ยวทั่วทิศวิถีชีวิตวิถีชุมชน 28 ก.ค 59
28 ก.ค 2559


โฟกัสเชียงใหม่ ช่วง ตามรอยพ่อใช้ชีวิตอย่างพอเพียง / ท่องเที่ยวทั่วทิศวิถีชีวิตวิถีชุมชน 14 ก.ค 59

โฟกัสเชียงใหม่ ช่วง ตามรอยพ่อใช้ชีวิตอย่างพอเพียง / ท่องเที่ยวทั่วทิศวิถีชีวิตวิถีชุมชน 14 ก.ค 59
14 ก.ค 2559


โฟกัสเชียงใหม่ ช่วง ตามรอยพ่อใช้ชีวิตอย่างพอเพียง / ท่องเที่ยวทั่วทิศวิถีชีวิตวิถีชุมชน 7 ก.ค 59

โฟกัสเชียงใหม่ ช่วง ตามรอยพ่อใช้ชีวิตอย่างพอเพียง / ท่องเที่ยวทั่วทิศวิถีชีวิตวิถีชุมชน 7 ก.ค 59
07 ก.ค 2559


มีหัวข้อทั้งหมด 121 หัวข้อ
มีหน้าทั้งหมด 13 หน้า
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-213510
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100cmu@yahoo.com
FAX : 053-942710

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง