RADIO ON DEMAND

รายการย้อนหลัง

รายการ โฟกัสเชียงใหม่ ช่วง เล่าขานงานวิจัย

โฟกัสเชียงใหม่ ช่วง  เล่าขานงานวิจัย
รายการ: โฟกัสเชียงใหม่ ช่วง เล่าขานงานวิจัย

โฟกัสเชียงใหม่ 27 เม.ย.61

สถาบันเเมคเคน
27 เม.ย 2562


โฟกัสเชียงใหม่ 22 มี.ค.62

สถาบันเเมคเคน
22 มี.ค 2562


โฟกัสเชียงใหม่ 22 ก.พ.62

สถาบันเเมคเคน
22 ก.พ 2562


โฟกัสเชียงใหม่ 25 ม.ค.62

สถาบันเเมคเคน
25 ม.ค 2562


โฟกัสเชียงใหม่ 18 ม.ค.62

เล่าขานงานวิจัย (ยาต้านเชื้อ HIV ตัวใหม่)
18 ม.ค 2562


โฟกัสเชียงใหม่ 23 พ.ย.61

สถาบันเเมคเคน
23 พ.ย 2561


โฟกัสเชียงใหม่ 28 ก.ย.61

สถาบันเเมคเคน
28 ก.ย 2561


โฟกัสเชียงใหม่ 24 ส.ค.61

สถาบันเเมคเคนฯ
24 ส.ค 2561


โฟกัสเชียงใหม่ 26 ก.ค.61

สถาบันเเมคเคน
26 ก.ค 2561


มีหัวข้อทั้งหมด 49 หัวข้อ
มีหน้าทั้งหมด 5 หน้า
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-213510
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100cmu@yahoo.com
FAX : 053-942710

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง