RADIO ON DEMAND

รายการย้อนหลัง

รายการ ร้อยสาระ ช่วง เปิดประเด็น

ร้อยสาระ ช่วง เปิดประเด็น
รายการ: ร้อยสาระ ช่วง เปิดประเด็น

ร้อยสาระ 9 ก.ย.62

ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หริภูญไชย จ.ลำพูน / รศ.ดร.ประโยชน์ อุ่นจะนำ
09 ก.ย 2562


ร้อยสาระ 2 ก.ย.62

ตำรวจภูธรภาค.๕ / พตท.หญิง สุธิดา สมิทธิไกร
02 ก.ย 2562


ร้อยสาระ 26 ส.ค.62

50ปี วิศวกรรมโยธา มช.
26 ส.ค 2562


ร้อยสาระ 19 ส.ค.62

การกวดขันวินัยจราจร,พรบ.จราจรทางบก โดย พ.ต.ท.หญิง สุธิดา สมิทธิไกร 
19 ส.ค 2562


ร้อยสาระ 5 ส.ค.62

การเเสดงละครหุ่นมือสำหรับเด็ก / ศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพฯ ม.ช.
05 ส.ค 2562


ร้อยสาระ 29 ก.ค.62

เสวนา "เหลี่ยวหลังแลหน้า ประชากรอาเซี่ยนฯ" / รศ.ดร.นิสิต พันธมิตร
29 ก.ค 2562


ร้อยสาระ 22 ก.ค.62

โรงพยาบาลสวนปรุง พัฒนาการผลิตยาด้วยเครื่องพิมพ์3มิติ ภก.ดร.วนิดา พุ่มไพศาลชัย
22 ก.ค 2562


ร้อยสาระ 15 ก.ค.62

วันอาสาฬหบูชา 
15 ก.ค 2562ร้อยสาระ 1 ก.ค.62

ตำรวจภูธรภาค ๕
01 ก.ค 2562


มีหัวข้อทั้งหมด 123 หัวข้อ
มีหน้าทั้งหมด 13 หน้า
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-213510
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100cmu@yahoo.com
FAX : 053-942710

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง