RADIO ON DEMAND

รายการย้อนหลัง

รายการ ร้อยเรื่องเมืองเชียงใหม่

ร้อยเรื่องเมืองเชียงใหม่
รายการ: ร้อยเรื่องเมืองเชียงใหม่

ร้อยเรื่องเมืองเชียงใหม่ 18 ม.ค.62

เปิดรับเรื่องผู้ฟัง
18 ม.ค 2562


ร้อยเรื่องเมืองเชียงใหม่ 17 ม.ค.62

เปิดรับสายผู้ฟัง
17 ม.ค 2562


ร้อยเรื่องเมืองเชียงใหม่ 16 ม.ค.61

สัมภาษณ์รองนายกเทศมนตรี เทศบาลนครเชียงใหม่
16 ม.ค 2562


ร้อยเรื่องเมืองเชียงใหม่ 8 ม.ค.62

ร้อยเรื่องเมืองเชียงใหม่
08 ม.ค 2562


ร้อยเรื่องเมืองเชียงใหม่ 7 ม.ค.62

ร้อยเรื่องเมืองเชียงใหม่
07 ม.ค 2562


ร้อยเรื่องเมืองเชียงใหม่ 3 ม.ค.62

ร้อยเรื่องเมืองเชียงใหม่
03 ม.ค 2562


มีหัวข้อทั้งหมด 136 หัวข้อ
มีหน้าทั้งหมด 14 หน้า
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-213510
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100cmu@yahoo.com
FAX : 053-942710

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง