RADIO ON DEMAND

รายการย้อนหลัง

รายการ ที่นี่ FM100 ช่วง ห้องแพทย์

ที่นี่ FM100 ช่วง ห้องแพทย์
รายการ: ที่นี่ FM100 ช่วง ห้องแพทย์

ห้องเเพทย์

ทันตเเพทย์กับการอนุรักษ์สิ่งเเวดล้อม / คณะทันตเเพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
14 ต.ค 2563


ห้องเเพทย์

ช่วง1
07 ต.ค 2563


ห้องเเพทย์

สุขภาพจิต
07 ต.ค 2563


ห้องเเพทย์

การจัดท่านอน สำหรับทารก  ศูนย์ศรีพัฒน์
23 ก.ย 2563


ห้องเเพทย์

โรคที่พบบ่อยในเท้า / รศ.น.พ ธนวัฒน์ วะสีนนท์
16 ก.ย 2563


ห้องเเพทย์ ทันตะ

ครอบฟัน และสะพานฟัน
09 ก.ย 2563


ห้องเเพทย์

การเลี้ยงลูกวัยรุ่น 
02 ก.ย 2563


ห้องเเพทย์ 12 ส.ค.2563

ฝังรากเทียม ทำไมต้องเอกซเรย์
12 ส.ค 2563


ห้องเเพทย์ 5 ส.ค.2563

รักลูกให้ถูกทาง
05 ส.ค 2563


ห้องเเพทย์

โรคไข้เลือดออก ศูนย์ศรีพัฒน์
22 ก.ค 2563


มีหัวข้อทั้งหมด 155 หัวข้อ
มีหน้าทั้งหมด 16 หน้า
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-213510
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100cmu@yahoo.com
FAX : 053-942710

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง